KOALA-project Kessel-Lo

6 nieuwe opvangplaatsen, bijkomende financiering voor bestaande opvangplaatsen en bijkomende activiteiten voor kwetsbare gezinnen

In Leuven groeit één op de vijf Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vanaf de eerste levensjaren leiden tot een blijvende, positieve impact op de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling en op de latere schoolresultaten van het kind. Gezinnen in kansarmoede maken echter minder gebruik van (onder meer) kinderopvang. Daarom kwam er de subsidieoproep ‘Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA)’ in combinatie met kinderopvang voor deze kinderen. Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin konden 46 steden en gemeenten aanvragen indienen. Leuven kwam als stad met een hoog kinderarmoedecijfer in aanmerking voor een aanvraag.

Meer opvangplaatsen en extra aanbod
De aanvraag van de wijk Casablanca in Kessel-Lo werd door de jury geselecteerd voor ‘de sterke visie op het KOALA-project, de brede gedragenheid en de aandacht voor diversiteit, respect voor de doelgroep en toegankelijkheid'. Twee kinderdagverblijven uit Kessel-Lo (Kinderparadijs en Wigwam) realiseren samen 6 nieuwe opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast krijgen kinderdagverblijf ’t Eekhoorntje en de Dienst voor Opvanggezinnen van Zorg Leuven een bijkomende ‘plussubsidie’ van gemiddeld 700 euro, voor 67 bestaande opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Dankzij dat financieel duwtje in de rug, kunnen de organisatoren inzetten op een vergrote toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen.

Complementair hieraan zal het Leuvense Huis van het Kind een aanbod aan spel- en ontmoetingsmomenten, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulerende activiteiten organiseren voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 uit de wijk. Dit in samenwerking met tal van partnerorganisaties.

“Goede kinderopvang werkt aan de ontwikkeling van onze jongste kinderen”, zegt schepen van sociale zaken Bieke Verlinden. “Dat geeft hen op die manier extra kansen: respect voor autonomie, taalvaardigheid, bewegen, voorlezen en fijne contacten tussen peuters onderling, voldoende beweging, structuur en grenzen. Een kind moet er grond onder de voeten krijgen, zich veilig voelen en leergierig kunnen ontdekken. Deze samenwerking is een mooie nieuwe stap om verbindend samen te werken over de organisaties heen, met de gezinnen centraal.”

Achtergrondinformatie subsidieoproep
Het doel van de oproep is gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven. Het is een samenwerking tussen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en de familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes. Zij zetten samen, onder impuls van de Koning Boudewijnstichting, een unieke publiek-private samenwerking op.

Dat Leuven de jury wist te overtuigen met een sterk dossier blijkt uit het feit dat het samen met slechts 17 andere dossiers geselecteerd werd uit maar liefst 56 aanvragen, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Murielle Mattelaer beleidsadviseur kinderopvang en opvoedingsondersteuning en coördinator Huis van het Kind Leuven
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken
Murielle Mattelaer beleidsadviseur kinderopvang en opvoedingsondersteuning en coördinator Huis van het Kind Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven