Kom op voor je wijk dit jaar in het teken van zorg tussen buren

De coronacrisis heeft in Leuven een immense golf van solidariteit op gang gebracht. Die samenhorigheid, zorg en hulp tussen haar inwoners wil stad Leuven nog versterken en verduurzamen, onder meer via het succesvolle stadsproject Kom op voor je wijk. De eerstvolgende editie van Kom op voor je wijk, waarvoor projecten ingediend kunnen worden tot 15 september 2020, zal daarom helemaal in het teken van ‘zorg voor elkaar’ staan.

Sinds 2000 al ondersteunt stad Leuven met het project Kom op voor je wijk initiatieven van Leuvenaars die samen hun straat of buurt willen verfraaien en buurtbewoners dichter bij elkaar willen brengen. Leuvenaars kunnen zo al vele jaren zelf aan de slag om hun droombuurt te creëren. Daarbij krijgen ze financiële en logistieke ondersteuning van de stad en worden van A tot Z begeleid bij de uitwerking van hun project. De vele muurschilderingen, picknickhoeken, buurtmoestuinen, boekentillen en andere buurtinitiatieven die Leuven rijk is, getuigen van het succes van het stadsproject.  

Nieuwe focus voor Kom op voor je wijk
2020, het jaar waarin de stad de twintigste verjaardag van Kom op voor je wijk wilde vieren, ziet er door de komst van het coronavirus behoorlijk anders uit. De nieuwe situatie vraagt om een andere aanpak. De coronacrisis heeft in Leuven een golf van solidariteit op gang gebracht, waarin de stad, haar inwoners en vele Leuvense organisaties en verenigingen er voor elkaar zijn en elkaar zo goed mogelijk bijstaan. Via het platform Leuven Helpt springen al van bij de start van de crisis duizenden Leuvenaars vrijwillig in om mensen in hun buurt te helpen: van boodschappen doen of naar de apotheek gaan over een babbeltje slaan tot de hond uitlaten voor wie ziek was.

Die samenhorigheid in moeilijke tijden wil de stad Leuven nog versterken, onder meer via Kom op voor je wijk. De stad wil het succesvolle burenproject dit jaar inzetten om de verbondenheid en zorg tussen buren, die we de afgelopen weken hebben mogen zien, te ondersteunen en te verduurzamen. De eerstvolgende editie van Kom op voor je wijk zal dan ook helemaal in het teken van ‘zorg voor elkaar’ staan. Leuvenaars met ideeën voor hun buurt kunnen een projectaanvraag indienen tot ten laatste 15 september 2020.

 “De zorg die Leuvenaars voor elkaar droegen, was de voorbije periode cruciaal om samen door de crisis te komen. We stimuleren inwoners om die zorg verder te zetten door een Kom op voor je wijk-aanvraag in te dienen waarbij ‘buren dragen zorg voor elkaar’ de rode draad is”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en wijkwerking. “ Dat kunnen ook gezamenlijke dossiers zijn van buurtbewoners en een zorginstelling in hun straat of wijk. In Wijgmaal bijvoorbeeld kochten de buurtbewoners samen met woonzorgcentrum Wijgmaalbroek een buurtriksja aan, met de bedoeling om, met een groep buren-vrijwilligers, de bewoners van het woonzorgcentrum in de riksja rond te rijden”, vertelt Bieke Verlinden. De stad maakt de mogelijkheid om een zorgproject samen met de buurt aan te vragen dan ook breed bekend bij alle Leuvense zorgvoorzieningen. “We bekijken ‘zorg’ immers heel breed. Alles wat aandacht en zorg voor elkaar op het niveau van de straat of de buurt kan versterken, willen we als stad mee ondersteunen ”, besluit schepen Bieke Verlinden.

Uiteraard blijft het mogelijk om ook projectaanvragen in te dienen die niet rond het thema zorg werken, aangezien heel wat buurten al voor de coronacrisis plannen aan het uitwerken waren om hun buurt te verfraaien. Ook die projecten kunnen nog steeds ingediend worden tegen 15 september ten laatste en alle aanvragen zullen hetzelfde traject doorlopen.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven