Leuven bereidt alvast veilige start volgend schooljaar voor

Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense basisschool is een prioriteit voor het Leuvense stadsbestuur. In het kader van het programma veilige schoolomgevingen krijgt elke lagere school daarom een kleurrijke wegmarkering die op het wegdek wordt aangebracht bij het begin en het einde van de schoolzone.

Samen met de Voetgangersbeweging, die eerder al de Octopuspaal bedacht, ontwierp stad Leuven een kleurrijke wegmarkering (thermoplast) die het begin en einde van elke schoolzone duidelijk markeert. Leuven was de allereerste stad waar deze markeringen in 2017 verschenen. Ze werden toen als test aangebracht aan basisschool Pee & Nel (J.B. Van Monsstraat).

“De resultaten zijn zeer bevredigend. Daarom werd beslist dit uit te rollen naar alle Leuvense kleuter- en basisscholen. Momenteel ligt de focus op de omgeving van kleuterscholen en lagere scholen. Later bekijken we de aanpak voor middelbare scholen en ook kinderkribbes’, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken.

‘Ook deze legislatuur zetten we verder in op het veilig maken van schoolomgevingen. We zoeken telkens een oplossing op maat van de school. Dat kan zijn: schoolstraten, fietssuggestiestroken, verkeersremmers, enzovoort’, vervolgt Lalynn Wadera, schepen van onderwijs.  

Aan zo’n veertig scholen of schoollocaties worden twee of drie thermoplasten per toegangszone aangebracht. In totaal gaat het om 135 thermoplasten. De werken zijn momenteel aan de gang. Tegen half juli moet de klus geklaard zijn. Daarmee is stad Leuven alvast klaar voor ‘terug naar school’.

 

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven