Leuven bereidt financiële ondersteuningsmaatregelen voor in het kader van corona

De stad Leuven bereidt zich al enkele weken voor op een financieel lokaal corona-actieplan. Een ambtelijke taskforce brengt de financiële gevolgen in kaart. “Om heel gericht en aanvullend tussen te komen, doen we beroep op de economische en maatschappelijke sectoren voor de analyse, en worden alle fracties van de gemeenteraad betrokken. Zo kunnen we een sterk en gebalanceerd pakket aan financiële maatregelen uitwerken tegen de gemeenteraad van juni,” aldus burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van financiën Carl Devlies.

Om de financiële herstelperiode zo goed mogelijk in te luiden, is er al enkele weken een ambtelijke taskforce al aan de slag om de financiële gevolgen van de coronacrisis te inventariseren en de noden van de getroffen sectoren in kaart te brengen. Ook de  Europese, federale en Vlaamse maatregelen worden opgevolgd om de eigen voorstellen aanvullend te kunnen maken.

Doordachte maatregelen
“De coronacrisis heeft verschillende sectoren diep getroffen, zoals handel en horeca, bepaalde zelfstandige beroepen, maar ook  de welzijns-, de medische, de culturele, de evenementen- en andere sectoren in onze stad. Daarom werd een interne ambtelijke werkgroep opgestart die rapporteert aan het college. Om nu tot een breed gedragen financieel actieplan te komen, willen we niet alleen deze sectoren, maar ook alle gemeenteraadsleden betrekken. Alleen door samen te werken, gaan we uit deze moeilijke periode geraken. Tegen eind juni komen we met een doordacht pakket aan lokale maatregelen”, aldus burgemeester Ridouani.

Gericht tussenkomen
“Het is van groot belang om heel gericht tussen te komen”, beklemtoont schepen Devlies. “De hulp moet immers terecht komen op de plaats waar het nodig is, bij de slachtoffers van de crisis. De financiële gevolgen zijn enorm, we waken erover dat de budgetten juist besteed zullen worden.”

 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Luc Aerts Financieel directeur
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Luc Aerts Financieel directeur
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven