Leuven blijft helpen

Tijdens de eerste coronagolf toonde Leuven zich zorgzaam en solidair. Het initiatief Leuven Helpt, dat al gauw hét middel werd om hulpvragen tijdens de coronacrisis aan vrijwilligers of organisaties te koppelen, was heel succesvol. Ook nu, tijdens de tweede golf, kunnen mensen terecht bij Leuven Helpt. Het platform wordt ook permanent gemaakt. Zo wil de stad dat inwoners op een eenvoudige manier vragen kunnen stellen en wil ze tegelijkertijd het vrijwillige engagement van de Leuvenaars warm houden. 

Sinds 15 maart registreerde zich al meer dan 2.500 vrijwilligers op het platform Leuven Helpt om een stadsgenoot te helpen. Door die enorme golf van solidariteit kon de stad elke hulpvraag die gesteld werd opvolgen, en indien nodig verbinden met een bereidwillige vrijwilliger uit de buurt. Daarnaast werden vele extra helpende handen bij verschillende organisaties ingeschakeld.

“Leuven is een zorgzame stad, dat heeft de coronacrisis nog maar eens bevestigd. Ook nu, tijdens de tweede golf, staan vrijwilligers en het zorgnetwerk paraat om mensen te helpen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Niet alleen de professionele zorgverlening werkt zich uit de naad om mensen de nodige ondersteuning te geven, ook de Leuvenaars, ondernemers en verenigingen hebben zich massaal aangeboden om te helpen. Die solidariteit willen we blijvend ondersteunen. Zo werken we verder aan een verbonden stad waar we samen zorg dragen voor elkaar.”

“Leuven telt momenteel nog een laag aantal besmettingen. Voor ons is het sleutelwoord preventie. Beter voorkomen dan genezen”, zegt Ridouani. “We blijven inzetten op preventie, samenwerking en zorg dragen voor elkaar. Die driepoot is het fundament van de Leuvense aanpak. Alleen zo gaan we er geraken.”

 “Veel Leuvenaars konden terecht bij hun vertrouwde netwerk voor allerhande ondersteuning, toen de maatregelen versoepeld werden. Maar lang niet iedereen kan terugvallen op zo’n netwerk, of heeft nu, tijdens de tweede golf, opnieuw nood aan extra hulp”, vertelt schepen van zorg en welzijn en wijkwerking Bieke Verlinden. “Iemand breekt een been of wordt ziek, iemand kan tijdelijk niet rekenen op ondersteuning van naasten of wordt een dagje ouder, of moet in thuisquarantaine… Er zijn veel uiteenlopende redenen om af en toe wat hulp te vragen. Vandaar dat we de solidariteit die de laatste maanden op gang kwam ook in de toekomst verder zetten, wanneer de coronacrisis voorbij is. We bouwen een mooi vervolg aan “Leuven Helpt” als een eenvoudige manier om hulpvragen te linken aan bereidwillige mensen in de buurt”, zegt schepen Verlinden.

Eén toegangspoort voor vragen naar ondersteuning
Leuvenaars kunnen nog altijd vragen naar ondersteuning, telefonisch per mail of via het webformulier. De stad Leuven bouwt de komende periode verder aan deze gemakkelijke toegangspoort voor alle mogelijke ondersteuningsvragen van Leuvenaars en werkt hiervoor samen met verschillende partners in de stad. Deze uitbouw van Leuven Helpt ligt volledig in de lijn van de plannen die er al waren voor één duidelijk aanspreekpunt voor welke ondersteuningsvraag dan ook, over de verschillende hulporganisaties heen.

Dankzij de ervaring van de afgelopen maanden kan er nu veel sneller aan de slag worden gegaan met deze plannen. Zo werken we verder aan een Leuven Helpt dat zorgzame buurten ondersteunt en sociale zorg- en welzijnspartners met mekaar linkt rond specifieke zorg-, hulp- en ondersteuningsvragen. Dankzij de ervaring van de afgelopen maanden kunnen deze plannen sneller worden uitgerold. De stad screent alle hulpvragen die binnenkomen, er wordt gekeken hoe iedere vraag de best mogelijke oplossing kan krijgen en welke partner in de stad dit kan opnemen. 

Leuven, solidaire stad
Voor sommige vragen is burenhulp de aangewezen oplossing. De stad wil daarom blijven inzetten op het vrijwillig engagement van buren voor elkaar. Eenvoudige vragen rond boodschappen doen, een wandelingetje maken enzovoort worden nog steeds op basis van een match aan een buurtbewoner opgelost. “Op die manier brengen we ook buren nog meer in contact met elkaar doordat ze in hun eigen buurt hulp kunnen vinden of kunnen helpen en elkaar zo dus beter leren kennen. We werken verder aan warme en zorgzame buurten“, aldus schepen Bieke Verlinden.

Maar de solidariteit van Leuvenaars was de afgelopen periode ook te merken aan de ondersteuning voor de organisaties die vanwege de coronacrisis handen tekort hadden. Verschillende soorten werkingen zoeken permanent vrijwilligers. Leuvenaars worden daarom ook aangemoedigd om eens een kijkje te nemen welke mogelijkheden er zoal zijn om zich in te zetten als vrijwilliger bij organisaties, voor grote projecten, als buddy of als burenhulp.

Iedereen die hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 of via mail op leuven.helpt@leuven.be. Het informatiecentrum blijft bereikbaar voor mensen met vragen over corona, via 0800 16 9 16 of corona@leuven.be .

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven