Leuven breidt belronde naar inwoners uit

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben een impact op iedereen. Voor sommige mensen hebben de maatregelen grote gevolgen: moeten rondkomen met een lager inkomen, niet langer kunnen terugvallen op familie of vrienden, kinderen die moeite hebben met thuis leren, eenzaamheid die zwaar kan wegen… Heel wat mensen hebben zorgen en kunnen elke vorm van ondersteuning goed gebruiken. Via verschillende initiatieven en organisaties zijn al heel wat mensen gecontacteerd met vraag of ze ondersteuning kunnen gebruiken. Leuven gaat nu ook heel gericht inwoners opbellen die misschien hulp nodig hebben. “We willen dat iedereen die hulp nodig heeft, die ook krijg en weet dat Leuven klaar staat voor hen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Via verschillende initiatieven van de stad en andere organisaties zoals Leuven Helpt, een brief aan alle inwoners, de belronde van de senioreninspecteurs naar alle 80-plussers, belrondes  van de buurtwerkingen en welzijnsorganisaties… zijn al heel wat mensen op de hoogte van de mogelijkheid om hulp te krijgen: een vrijwilliger die boodschappen doet, een laptop voor thuislerende kinderen, huiswerkbegeleiding via videochat, even een bemoedigende telefonische babbel…

De stad gaat bovenop deze initiatieven ook gericht inwoners opbellen die misschien via de andere kanalen niet aangesproken worden of een kleiner netwerk hebben. “Om zo veel mogelijk Leuvenaars te bereiken, zullen nu een twintigtal stadsmedewerkers actief honderden mensen opbellen”, zegt Ridouani. “Bijvoorbeeld gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, nieuwkomers, alleenstaande ouders… Om eens een babbeltje te doen, te horen of alles goed gaat en of er iets is waarmee we kunnen helpen.”

“We merken dat hoe langer hoe meer mensen hulp kunnen gebruiken”, zegt Ridouani. “De duizenden vrijwilligers die zich via Leuven Helpt hebben aangemeld en de vele organisaties en verenigingen in Leuven, staan klaar om iedereen die het nodig heeft te ondersteunen. Die solidariteit is hartverwarmend. We laten in Leuven niemand achter.”

Zorg Leuven en OCMW

Ook bij Zorg Leuven, het OCMW en verschillende andere organisaties bellen medewerkers de mensen met wie ze reeds in contact staan op. De stad overlegt ook met hen, zodat niemand uit de boot valt.  “Bij Zorg Leuven merkten we tijdens de eerste dagen van de maatregelen dat heel wat mensen hun thuiszorg, gezinszorg of poetshulp wilden stopzetten uit angst voor besmetting. We bellen hen regelmatig op om te horen hoe het gaat en of ze toch niet wat extra hulp kunnen gebruiken. Ondertussen zijn er al heel wat mensen waarbij de hulp opnieuw opgestart werd,” vertelt Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken en voorzitter van Zorg Leuven.

Ook op de cliënten van het OCMW hebben de maatregelen om het coronavirus te bestrijden een grote impact. De maatschappelijk werkers nemen geregeld contact op om te horen hoe het gaat, een babbeltje te slaan en te kijken waar ze ondersteund kunnen worden. “Het weegt extra zwaar op gezinnen en alleenstaanden die al voor deze crisis de eindjes aan elkaar moesten knopen. Het luisterend oor van hun maatschappelijk werker biedt veel steun,” sluit Verlinden af.

Leuven Helpt

Leuvenaars mogen nog steeds bellen (016 27 27 72 of het gratis nummer 0800 16 916), het formulier op www.leuven.be/leuvenhelpt invullen of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als ze ergens hulp bij nodig hebben, of iemand kennen die hulp nodig heeft.

Het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016 27 27 72 en corona@leuven.be .

Story image

 

Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur

 

Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven