Delen:

Leuven geeft opnieuw steun aan bedrijven die door corona getroffen zijn

Het Leuvens stadsbestuur geeft extra steun aan handel, horeca en diensten, via een toelagereglement waar ondernemers meteen beroep op kunnen doen. Het gaat om 200.000 euro extra steun voor handel, horeca en diensten, bovenop het grote Leuvense relancepakket dat in april wordt voorgesteld. “Deze extra maatregelen zijn een tegemoetkoming op zeer korte termijn, waarmee ondernemers nú direct aan de slag kunnen om hun zaak toekomstbestendig te maken”, legt schepen van handel Johan Geleyns uit. Het betreft investeringen in digitalisering, opleidingen en ondernemerscollectieven.

In april licht stad Leuven haar stadsbrede relanceplan voor de coronacrisis toe, maar nu al is beslist dat handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers beroep kunnen doen op een extra steuntoelagepakket.

Opleidingen en toekomstbestendige digitale toepassingen
Een eerste 160.000 euro is voorzien voor ondernemers die investeren in slimme digitale toepassingen. “Dat gaat bijvoorbeeld over webshops en andere logistieke software en de bijhorende opleidingen, maar ook marketingkosten zoals fotografie voor op websites en sociale media”, legt Johan Geleyns uit. “We willen handelaars echt die drempel over helpen, want als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, is het wel dat online kopen en elektronisch betalen definitief ingeburgerd zijn bij de consument. Als een horeca-uitbater nu een elektronisch betaalsysteem installeert, is dat voor hen een investering waarmee ze hun zaak toekomstbestendig maken. Zij kunnen dus beroep doen op zo’n toelage.”

Daarnaast gaat 15.000 euro naar het subsidiëren of terugbetalen van opleidingskosten. “Ondernemers die tijdens de coronacrisis een vorm van opleiding volgen of volgden – en dat kan ook een workshop, een netwerksessie enzovoort zijn – kunnen tot 500 euro per opleiding terugbetaald krijgen”, aldus Johan Geleyns.

Beide toelagen werken bovendien met terugwerkende kracht: aanvragen voor toelagen zijn geldig voor kosten gemaakt vanaf 16 maart 2020. De stad Leuven reserveert minstens 50 procent van beide toelagebudgetten voor zelfstandigen die hun zaak meer dan 100 dagen verplicht moesten sluiten tussen 16 maart 2020 en de datum waarop hun aanvraag wordt ingediend, zodat zeker degenen die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis gesteund worden.”

Ondernemerscollectief
Tot slot wordt 25.000 euro vrijgemaakt voor toelages aan ondernemerscollectieven, waar zelfstandigen samen aan projecten kunnen werken en elkaar kunnen ondersteunen. Het toelagereglement spitst zich toe op onkosten bij tijdelijke en voorbereidende acties, zoals coaching, workshops en promotiekosten, maar ook bij exploitatie van gedeelde ruimte, groepsaankopen en netwerkactiviteiten. Zo helpt stad Leuven ondernemers om voor elkaar een sterk en verbindend netwerk te creëren.  

“Het lijkt tegenstrijdig om in een crisisperiode over investeringen te spreken, dat beseffen we maar al te goed”, zegt Johan Geleyns. “Toch blijft dit een van de beste manieren om onze handelaars te ondersteunen, want een groot deel wie het hardst getroffen is, heeft net het meest nood aan voorbereiding op de toekomst. Onder meer dit toelagereglement, dat we bovendien direct kunnen uitrollen, zorgt er mee voor dat Leuven weer een bruisende en ondernemende stad wordt.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]