Leuven haalt het handvest toegankelijke gemeente

Leuven mag zichzelf de komende twee jaar opnieuw een toegankelijke gemeente noemen. De stad Leuven nam hiervoor deel aan de campagne “Jouw gemeente toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!” van de provincie Vlaams-Brabant. Leuven ontving eerder al dit handvest en moest voor de verlenging van de titel twee bijkomende uitdagingen aangaan.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, evenementen, dienstverlening en communicatie. “We streven ernaar  dat toegankelijkheid integraal en geïntegreerd wordt opgenomen binnen alle levensdomeinen. Hier werken we iedere dag samen aan met de verschillende stadsdiensten, de adviesraad toegankelijkheid en allerlei organisaties”, reageert schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. “We zijn opgetogen dat we het handvest opnieuw mogen ontvangen. Dat is een opsteker voor iedereen die in onze stad werkt aan betere toegankelijkheid. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het werk nog niet af is. Samen met alle partners blijven we er dag in dag uit aan werken.”

Het toegankelijk Groot Verlof
Voor de eerste uitdaging werkte de stad samen met Inter, het Vlaams steunpunt voor toegankelijkheid, om een aantal evenementen binnen Het Groot Verlof toegankelijk te maken. Vanop het rolstoelpodium konden mensen met een beperking met hun begeleider ongehinderd van de optredens genieten. De samenwerking met Inter was er al langer maar werd in 2019 echt op punt gezet. In 2020 gaat de stad verder op dit elan. Zo kan iedereen genieten van dit grote zomerevent!

On Wheels
Om het handvest te behalen liet de stad On Wheels ook tien locaties screenen op toegankelijkheid. Deze organisatie gaat de toegankelijkheid van verschillende voorzieningen, gaande van cafés tot winkels, na. Zo kijken ze naar hoe breed de deuropening is, of er speciale hellingen voorzien zijn en of de toiletten aangepast zijn. Iedereen kan de  data die On Wheels verzamelt, raadplegen in de Onwheels-app. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers ten alle tijden via een app de toegankelijkheid van handels- en horecazaken in heel Vlaanderen raadplegen. Goed om te weten: iedereen kan locaties screenen en data invoeren. Zo wordt de informatie in de app alleen maar rijker. 

Meer informatie over de campagne van de provincie Vlaams-Brabant “Jouw gemeente toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!” vind je hier.

 

Contacteer ons
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Lena Lansbergen beleidsadviseur gelijke kansen en toegankelijkheid
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Lena Lansbergen beleidsadviseur gelijke kansen en toegankelijkheid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven