Leuven is eerste pleegzorgstad van Vlaams-Brabant

Tijdens een feestelijke namiddag in het historische stadhuis, ondertekende het stadsbestuur van Leuven vandaag, 15 februari, het charter ‘pleegzorgstad’. Daarmee wordt Leuven de allereerste pleegzorgstad in Vlaams-Brabant. Met het charter engageert de stad zich om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen en het verhaal en maatschappelijk belang van pleegzorg extra te ondersteunen en mee uit te dragen. Met deze steun hopen de organisaties de werking meer bekend te maken bij een breed publiek. 

 

“In Leuven zijn er momenteel 98 pleeggezinnen”, legt Murielle Dumarey van Pleegzorg uit. “Samen vangen zij 136 kinderen en jongeren in nood op. Er zijn dus al heel wat gezinnen die dit onschatbare engagement opnemen.” Toch is er in de provincie dringend nood aan extra pleeggezinnen. “Momenteel staan er in Vlaams-Brabant 63 kinderen en jongeren op de wachtlijst”, vervolgt Dumarey. “Voor hen vinden we momenteel geen plekje in een gezin, ook al is het beter dat ook zij in een warme gezinscontext kunnen opgroeien.” Om de bestaande wachtlijsten weg te werken zocht Pleegzorg Vlaams-Brabant de steun van het Leuvense stadsbestuur, dat zich meteen geëngageerd toonde om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: pleegzorg lokaal bekender maken en extra Leuvense gezinnen warm maken voor pleegzorg, in welke vorm ook.

“Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig”, vertelt Denise Vandevoort, schepen van gelijke kansen. “Daarom willen we ook als stad doen wat we kunnen om drempels weg te werken, pleegzorg bekender te maken en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren én volwassenen een warme, veilige thuis vinden om op te groeien. Pleegzorg biedt immers niet alleen een thuis aan kinderen en jongeren, maar is er ook voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek, in de vorm van gezinsondersteuning, steungezinnen, steun’buren’ … Ook daar willen we mensen uitgebreid over informeren”, besluit schepen Vandevoort.

“Als pleegzorgstad willen we pleegzorg op verschillende manieren in de kijker zetten”, vult Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, aan. “Zo gaan we heel wat extra aandacht besteden aan het onderwerp in ons stadsmagazine en tijdens evenementen of activiteiten. Maar we willen pleegouders ook actief ondersteunen met speelgoed, kleding, babymateriaal … bijvoorbeeld via ons Leuvense stadsproject Kirikou, een materialendepot waar we kinderspullen van goede kwaliteit inzamelen voor gezinnen die het nodig hebben”, zegt schepen Verlinden.

“De meerwaarde bestaat ook in de samenwerking met onze vele netwerkpartners”, zegt Murielle Mattelaer, beleidsadviseur bij stad Leuven en trekker van één van de vele stadsbrede netwerken.  “Wij kunnen kinderdagverblijven, vrijetijdsorganisaties, scholen, etnisch-diverse organisaties, hulpverleningsorganisaties, sportverenigingen ... sensibiliseren rond pleegzorg en inzoomen op de diverse vormen, van ondersteunende pleegzorg tot crisispleegzorg, kortdurende of langdurige pleegzorg”. 

“We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers, logeergezinnen …”, aldus Elke Du Rangh van de volwassenenwerking binnen Pleegzorg. “Daarnaast zijn er ook nog tal van familieplaatsingen die de ondersteuning vanuit pleegzorg niet kennen en er dus ook geen beroep op doen. Iemand die bijvoorbeeld voor een broer of zus met een handicap of psychiatrische problematiek zorgt, kan zich door pleegzorg laten ondersteunen via een pleegvergoeding en aangepaste begeleiding. De samenwerking met stad Leuven zal ook hier een enorme steun zijn om deze vormen van pleegvorm mee bekend te maken en te ondersteunen.”

Na het ondertekenen van het pleegzorgcharter trakteerden de stad Leuven en Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel de vele aanwezige pleeggezinnen op een feestelijke receptie om hun dagelijkse warme engagement in de bloemetjes te zetten. De kinderen bouwden ondertussen met reuzenblokken aan een symbolisch (t)huis.

Pleegzorgstad?

Als pleegzorgstad engageert de stad Leuven zich onder meer tot:

  • het  ter beschikking stellen van stadslokalen voor infoavonden;
  • het versterken van de communicatie over pleegzorg (vb. informatie verspreiden over infoavonden voor kandidaat-pleegouders, over ‘Leuven, pleegzorgstad’,...) via de communicatiekanalen van de stad en ermee verbonden vzw's;
  • het materieel van pleegouders (speelgoed, kleding, babymateriaal,..) te ondersteunen via de bestaande projecten Kirikou en de Leuvense Spelotheek;
  • minstens éénmaal per jaar samen te komen om de samenwerking te evalueren en gezamenlijke doelen en een jaarkalender vast te leggen voor het komende jaar.

uitnodiging pleegzorgmoment.pdf

PDF - 3.1 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]