Leuven is weer enkele sportplekken rijker dankzij project ‘Leuven, een vitale stad’

In januari 2017 lanceerden de stad Leuven en Tofsport Leuven de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. “Met deze oproep ging de stad op zoek naar nieuwe sportinitiatieven die meer mensen aan het bewegen krijgen”, zegt schepen van sport Erik Vanderheiden. “Nu, twee jaar later, is de testfase van de verschillende projecten afgelopen. Als we de resultaten bekijken, mogen we absoluut spreken over een geslaagd project. Onze stad heeft er enkele leuke sportplekken bijgekregen.”

“De stad wilde de aandacht vestigen op het belang van beweging voor de gezondheid en meer mensen aan het bewegen/sporten krijgen”, aldus Erik Vanderheiden. “Daarnaast wilden we ook meer samenwerking creëren tussen partners door co-creatie tussen sport, technologie en creativiteit.”

Na een eerste selectieronde werden twaalf projecten weerhouden. Om te bepalen welke projecten een mooie subsidie kregen om hun project om te zetten in realiteit, beoordeelde een vakjury elk project en werd tevens een publieke stemronde gehouden. Uiteindelijk werden zeven winnaars gekozen. BAR-CODE, THE BOX TO MOVE, Traject Yourself, Open Gym, DynaGo en Moving Neighbours kregen allen een toelage van 34.500 euro om hun project uit te werken en gebruiksklaar te maken.  IPitup ontving een hogere toelage, namelijk 43.000 euro.

IPitup, Moving Neighbours, Open Gym en BAR-CODE hebben een duidelijke toekomst in Leuven. Voor de andere drie projecten moet er nog bekeken worden wat de verdere mogelijkheden in Leuven zijn.

IPitup

IPitup schoot als eerste uit de startblokken. Het ontwikkelde de IPitup-beweegbank: een zitbank waarop allerhande tools aanwezig zijn om een brede waaier van oefeningen op te doen en zo de motorische ontwikkeling te stimuleren.

De stad kocht twee beweegbanken aan voor in het Sluispark en aan de Balk van Beel. De banken zijn op ieder moment van de dag toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. IPitup leidt ook coaches op, die begeleide sessies kunnen geven om de beweegbank zo optimaal mogelijk te gebruiken met voldoende kennis van zaken. In Leuven werden 8 coaches opgeleid en meer dan 40 groepslessen georganiseerd. Daarbovenop biedt IPitup ook een eigen wetenschappelijk onderbouwde en niet-prestatiegerichte beweegapp aan, met een individueel aangepaste en uitdagende oefeningenmatrix.

De IPitup-beweegbank genereerde bijzonder veel publiciteit en bleek een zeer succesvolle uitvinding. Ondertussen telt Vlaanderen al 30 IPitup-beweegbanken, waarvan er vier in Leuven staan (Imec kocht er net als de stad twee aan). Ook vanuit het buitenland is er interesse.

DynaGo

Cronos Leuven ontwikkelde in samenwerking met Needle, Craftworkz en Aptus het onlineplatform DynaGo, waarmee je op een plezante manier aangemoedigd wordt om te stappen, te lopen en te fietsen. Per afgelegde kilometer kan je LEURO’S verdienen, die later omgezet worden in euro’s om sportmaterialen mee aan te kopen, sportprojecten te realiseren, …

In april en mei werd het prototype van de webapplicatie getest in samenwerking met de Sancta Maria Bassisschool. Iedereen ouder dan 16 jaar (leerkrachten, ouders, broers en zussen, …) kon deelnemen aan de testfase. 100 personen registreerden zich en wandelden, liepen en fietsten om LEURO’S in te zamelen.

DynaGo werd gekoppeld aan Strava en Moves om de metingen te doen. Op twee maanden tijd werd er meer dan 1.200 km gewandeld, 1.600 km gelopen en 6.200 km gefietst. Alles samen was dat goed voor 488 LEURO. Die LEURO’S werden omgezet in 700 euro, waarmee schoolmateriaal aangekocht werd dat kinderen op de speelplaats stimuleert om te bewegen.

De stad Leuven zal bekijken op welke manier DynaGo verder ingezet kan worden.

Traject Yourself

TrajectYourself is een soort ‘stadsspel’ dat bestaat uit drie fysieke onderdelen:

1.      een speciale TrajectYourself-badge voor elke gebruiker in de vorm van een kleine sleutelhanger;

2.      een centraal ‘registratieportaal’;

3.      vijf interactieve ‘motivatiepunten’ of checkpoints, elk uitgerust met een beeldscherm en 5 drukknoppen, die op verschillende plaatsen in de stad opgehangen kunnen worden.

Elke voorbijganger of inwoner wordt via het registratieportaal uitgenodigd om zich te registeren via het geïntegreerde aanraakscherm, en krijgt hiervoor een gratis badge. Met deze badge wordt de deelnemer daarna gevraagd de verschillende checkpoints te vinden en zich bij elk gevonden checkpoint aan te melden om een vraag te beantwoorden.

Traject Yourself stond in september 3 weken lang opgesteld in en rond het stadspark en 5 weken rond Hal 5. Over de volledige periode werden 138 badges gebruikt voor een totaal van 408 check-ins.

Hoe TrajectYourself in de toekomst nog verder gebruikt kan worden, moet nog verder bekeken en geanalyseerd worden. Het biedt alvast veel mogelijkheden.

THE BOX TO MOVE

THE BOX TO MOVE is een interactieve installatie die mensen in beweging brengt. Men komt samen met anderen in een afgesloten ruimte waarin men wordt aangezet om te bewegen op een eigen manier. Door de interactie tussen muziek en beweging creëert men al spelend de ervaring. Dit innovatief technologisch beweegconcept is een creatie van vzw Move2Create en e-Media Research Lab van KU Leuven.

De interactieve muziekinstallatie wordt aangestuurd door de bewegingen van één tot vier personen. De installatie bevindt zich in een aangepaste zeecontainer, zodat de deelnemers zich helemaal kunnen uitleven buiten het gezichtsveld van eventuele omstaanders. Want ‘what happens in the box, stays in the box’. Het basisprincipe van de installatie is dat de bewegingen van de deelnemers invloed hebben op de muziek die wordt afgespeeld. Hoe groter de inspanning van de deelnemer, hoe rijker de muziek. Elke deelnemers stuurt één of twee instrumenten aan: de bas, de drums, de akkoorden en de melodie.

Na een lange en intensieve voorbereiding ging THE BOX TO MOVE in juli en augustus op zomertour door Leuven. De zomertour werd officieel gestart met een Flash Move aan OPEK, waar de installatie voor het eerst uitgetest kon worden door nieuwsgierigen. Daarna verhuisde THE BOX naar het Mgr. Ladeuzeplein, het station en Hal 5. In totaal lieten 1.053 personen zich verrassen door het nieuwe concept, verspreid over 117 uren en 435 sessies. De grote diversiteit aan deelnemers en de enthousiaste reacties stemde het projectteam positief.

Momenteel zien de projectleiders drie toekomstpistes. Een eerste piste is om THE BOX TO MOVE voor langere tijd te plaatsen op een locatie daar waar men beweging in de stedelijke ruimtelijke context wil bevorderen. Een tweede optie is het identificeren van een externe partner (bv. een teamevent-bureau) die ervaring heeft met de uitbating van soortgelijke installaties en deze kan opnemen in hun aanbod. Tenslotte kan er voor gekozen worden om THE BOX TO MOVE verder te koppelen aan evenementen omdat deze leiden tot een hoger bezoekersaantal.

Moving Neighbours

Met ‘Moving Neighbours: fitte en warme buurt!’ onderzochten hogeschool UCLL, buurtwerk ’t Lampeke en Ready2Improve samen met buurtwerk Casablanca en Buurtcentrum Mannenstraat welke impact het kan hebben om buurtbewoners die elkaar niet (goed) kennen samen te laten bewegen en dit onder begeleiding van een student-coach en een eigen Fitbit (= een horloge aan de pols dat van alles kan meten). Moving Neighbours wilde de inwoners van Leuven motiveren om in hun dagelijks leven anders of bewuster te bewegen.

In februari ging het pilootproject van 12 weken van start met 55 buurtbewoners uit Casablanca, Ridderbuurt en Mannenstraat. In totaal legden 46 buurtbewoners tussen 20 en 75 jaar het volledige traject af. Elke deelnemer werd gekoppeld aan één of meerdere beweegpartners en uitgerust met een Fitbit, waarmee ze hun beweging konden registeren en toegang hadden tot het online Improver Platform. Daarnaast werd elke deelnemer begeleid door een student-coach en aangemoedigd door de buurtwerkers. Elke week werd per groepje – deelnemer(s) en student-coach - een beweegmoment ingepland en af en toe werd er ook met de voltallige groep afgesproken. De inzet was om een fitte en warme buurt in Leuven te worden.

Bij de start van het project namen de student-coaches een startfitheidsmeting af bij de deelnemers.

Na tien weken werd een eindfitheidsmeting afgenomen om de evolutie te meten. Uit de vele onderzoeksresultaten bleek onder meer dat de deelnemers effectief meer zijn gaan bewegen, dat ze zich bewust werden van het redelijk eenvoudig inbedden van meer bewegen in het dagelijks leven en dat ze elkaar ook aanzetten tot bewegen.

Door het succes en de vele positieve commentaren zal UCLL volgend jaar verder investeren in Moving Neighbours en werd het project ingebed in het curriculum van studenten lichamelijke opvoeding/bewegingsrecreatie.

Open Gym

Het meest duurzame project is zonder twijfel Open Gym, een openbare ‘fitness’ die altijd toegankelijk is voor iedereen. Het is een sportplek die door en voor sporters gebouwd werd en wordt, mét gerecycleerd en herbruikbaar materiaal. Je vindt Open Gym onder de brug van de E314 in Wilsele. Voor de start van de projectoproep stond op deze locatie één constructie, waar enkelingen gebruik van maakten. Dankzij de toegekende subsidie kon Open Gym meer constructies bouwen, een eigen website lanceren, een opslagwagon aankopen, … Op dit moment staat er in de Open Gym een boksplatform, 3 grote klimblokken en verschillende krachttrainingstoestellen. Omdat er veel individuele sporters gebruik maken van de constructies, heeft Open Gym ook een oefeningenboek opgesteld met tal van inspiratieoefeningen voor bij het krachttrainen.

Om meer mensen Open Gym te laten leren kennen, werden enkele verplaatsbare constructies gebouwd die in de stad geplaatst konden worden. Zo trok Open Gym tijdens de examenperiode naar de sociale campus van KU Leuven en stonden er constructies in De Bruul en het Heuvelhofpark.

Tot slot werden er wekelijkse lessen georganiseerd, alsook eenmalige en/of jaarlijkse activiteiten en evenementen, een sportdag, een opendeurdag, … Daarnaast startte het ook enkele partnerships, zoals met Buurtsport Leuven, We’re All Athletes en Fightclub Leuven.

BAR-CODE

Dankzij het project van BAR-CODE heeft de stad sinds april haar eerste barpark (aan de achterkant van Sportoase Philipssite) waar je aan calisthenics kan doen. Calisthenics is een trainingsvorm waarbij je het eigen lichaam als weerstand gebruikt. De focus ligt op het verwerven van vaardigheden en niet op het esthetische, zoals in fitnesscentra waar je echt werkt aan je lichaam.

Om meer mensen kennis te laten maken met calisthenics, bood BAR-CODE tal van gratis workshops aan voor beginners, gevorderden en experts. Sommige workshops waren voor iedereen, anderen enkel voor kinderen, volwassenen of vrouwen. Tussen april en november werden in totaal 53 workshops georganiseerd, waaraan 783 personen deelnamen. 30 van deze workshops waren volzet. Het lijkt er dus op dat BAR-CODE geslaagd is in haar opzet en de populariteit van calisthenics heeft doen toenemen in Leuven.

Contacteer ons
Cindy Winters directeur sport
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven