Leuven presenteert woonstudie voor betaalbare en kwalitatieve woonstad

De uitdagingen rond wonen in Leuven zijn groot. Hoe kan Leuven er als woonstad uitzien in de toekomst? Welke woningen zijn daarvoor nodig en hoe zijn en blijven die ​ betaalbaar en van hoge kwaliteit? Om duidelijkheid te krijgen over de concrete situatie, met de juiste cijfers en wetenschappelijke analyses, stelde de stad Leuven het onderzoeksbureau Atelier Romain en Idea Consult aan om een woonstudie uit te voeren. De studie bevestigt dat de vraag naar wonen in Leuven groot is. Er moeten zo’n 8.000 woningen bijkomen, vooral voor gezinnen met kinderen, inwoners met een beperkt inkomen en ouderen.

De woonstudie begint met een brede analyse van de demografische kenmerken van de Leuvenaars zoals gezinssamenstelling en leeftijd. Ook werden de diverse dynamieken op de Leuvense woningmarkt onderzocht, meer bepaald vraag en aanbod, en de prijsontwikkeling. De analyse bevestigt dat Leuven een aantrekkelijke stad is om te wonen, studeren en werken. Het inwonersaantal van Leuven blijft sterk stijgen door de aanwezigheid van de universiteit en de kenniseconomie. De vraag naar wonen in Leuven is dan ook groot. Het huidige woningaanbod kan de stijgende vraag niet volgen. Vooral gezinnen met kinderen en gezinnen met lagere inkomens verlaten de stad omdat ze ruimer of betaalbaarder willen wonen.

“Leuven heeft een specifiek profiel onder meer als studentenstad. De grote aanwezigheid van studenten en starters zorgt ook voor een grotere vertegenwoordiging van inwoners tussen 18 en 35 jaar in vergelijking met andere steden. Leuven is de centrumstad met het grootste aandeel alleenwonenden en kent ook de grootste huurmarkt. Het is heel nuttig gebleken om deze kenmerken en alle relevante data te objectiveren en te analyseren. Goed beleid begint immers bij onderzoek en analyse, dat geldt ook voor het woonbeleid”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie.

8.000 extra woningen tegen 2040
De woonstudie stelt dat er tegen 2040 zo’n 8.000 woningen moeten bijkomen. Dit omvat meer sociale huurwoningen, budgethuurwoningen en betaalbare gezinswoningen. Ook moeten er kleinere en toegankelijke woningen komen voor oudere inwoners, zodat grotere woningen vrijkomen voor gezinnen met kinderen. Leuven staat voor enkele grote uitdagingen. Zo moet het woonaanbod sterk uitbreiden en de betaalbaarheid bewaakt worden. Daarnaast is het noodzakelijk om te zorgen voor het juiste aanbod, met name woningen die zijn aangepast aan de gezinssamenstelling en leeftijd van de bewoners.

“Uit de woonstudie blijkt heel duidelijk dat er de komende 10 à 15 jaar 8.000 extra woningen moeten bijkomen die voldoen aan de huidige woonnoden. Dat betekent enerzijds meer sociale huurwoningen en budgethuurwoningen en anderzijds betaalbare en aangepaste woningen in de verschillende woonkernen, zodat bijvoorbeeld oudere inwoners minder drempels ervaren om te verhuizen. En dat is dan weer belangrijk om de bestaande grote woningen beschikbaar te maken voor gezinnen met kinderen”, aldus schepen van wonen Lies Corneillie.

Samenwerking in de regio
De studie biedt concrete instrumenten om extra sociale en betaalbare woningen te creëren en mensen met een beperkt inkomen te ondersteunen. Veel van de aanbevelingen zijn al onderdeel van het Leuvense beleid. Er lopen stadsverdichtingsprojecten en projecten voor sociale en betaalbare woningen. Voor de overige uitdagingen zijn ruimtelijke keuzes en samenwerking met steden, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven in de regio nodig.

“De studie is een startpunt voor het volgende stadsbestuur en iedereen die wil meewerken aan een betaalbare en kwalitatieve woonstad Leuven”, besluit schepen Corneillie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be