Leuven schenkt dertien unieke theaterdecorstukken aan Kortrijk

Stad Leuven schenkt dertien unieke theaterdecorstukken aan stad Kortrijk. Het betreft  stukken uit de collectie van Joseph Denis die in de jaren 20 en 30 vele theaterdecors schilderde. Deze decorstukken zijn de meest waardevolle restanten van de vroegere uitgebreide theaterdecorcollectie van de Leuvense stadsschouwburg.  
“Deze artistieke en cultuurhistorisch waardevolle decorstukken vragen niet alleen een speciale bewaring, maar sluiten best ook aan op een grotere geheel van decorstukken. Met Trezoor heeft de stad Kortrijk een aangepast depot én zijn de Leuvense decorstukken een perfecte aanvulling binnen de ruime collectie van Dubosq-Denis waarvan stad Kortrijk eigenaar is”, aldus schepen van cultuur stad Leuven, Denise Vandevoort.

Tot in de eerste helft van de 20e eeuw kwamen houten beschilderde theaterdecors nog veel voor in schouwburgen. Later in de 20e eeuw raakten ze uit de mode en werden ze massaal afgestoten en vernietigd. Ook in Leuven werd bij de verbouwing van de schouwburg in 1994 het merendeel van de theaterdecors uit de jaren 30 vernietigd.

Enkele decorstukken, allemaal van de hand van Joseph Denis, bleven echter bewaard in de magazijnen van de stad Leuven. Denis (Antwerpen, 1880- na 1939) was als leerling van Albert Dubosq, een meester in het creëren van illusies op een theaterdoek en tevens hofschilder. Hij maakte opera- en toneeldecors voor verschillende schouwburgen, waaronder ook de Leuvense.

150 jaar Schouwburg Leuven: start waardering decorstukken
Tijdens de viering van 150 jaar Schouwburg in Leuven in 2017 werden enkele decorstukken getoond aan het grote publiek. Ook werd de collectie beschreven in de publicatie van het stadsarchief "Bewogen geschiedenis van een tempel vol schoonheid. 150 jaar Leuvense schouwburg".

In 2019 startte de erfgoedcel in samenwerking met CEMPER, het landelijke expertisecentrum voor muziek- en podiumerfgoed, een waarderingstraject op om de erfgoedwaarde van de decors van Denis vast te stellen. Hieruit bleek hun nog belangrijke artistieke en cultuurhistorische waarde. De dertien decorstukken, waarvan acht bosstukken die één geheel vormen, kwamen er als meest waardevol uit.

Aangezien deze stukken best aansluiten op een grotere geheel en bewaard moeten worden in een speciaal depot, nam de stad Leuven contact op met Kortrijk. Stad Kortrijk is niet alleen eigenaar van de ruime decorcollectie van Dubosq-Denis, maar heeft met  zijn Erfgoeddepot Trezoor een speciale ruimte voor het bewaren van theaterdecors. De Leuvense collectie kan er dus in ideale omstandigheden bewaard blijven. “We zijn bijzonder blij dat de stad Kortrijk de bewaring op zich wil nemen en zo mee zorgt voor een duurzame toekomst voor deze decorstukken“, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Collectie in de kijker tijdens 100 jaar stadsschouwburg Kortrijk 
In 2020 bestaat de Kortrijkse stadsschouwburg 100 jaar. Dit zal in het najaar gevierd worden, als de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus dit toelaten.  Schouwburg Kortrijk beschouwt het als een hele eer om deze schenking te mogen ontvangen. De collectie van historische decors zal tijdens het volgende cultuurseizoen dan ook extra onder de aandacht worden gebracht. 

Axel Ronse, schepen van cultuur Kortrijk: “Ik dank de collega’s van Leuven voor deze bijzondere schenking. Deze historische decorstukken zijn een waardevolle toevoeging aan onze collectie. Hopelijk kunnen de geplande festiviteiten doorgaan en kunnen we de decors tijdens het volgende cultuurseizoen al in de schijnwerpers zetten.“

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Tiny T’Seyen Erfgoedcel Leuven, stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Tiny T’Seyen Erfgoedcel Leuven, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven