Leuven stelt droogteplan op

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven heeft de voorbije weken een droogteplan opgesteld. Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en kostbaar om te springen met water.

Studie met 23 actiepunten
De stad zet al langer in op integraal waterbeleid. Zo legt ze gescheiden rioleringen aan, geeft ze aandacht aan propere waterlopen en worden waterlopen, zoals de Dijle en de Vunt, open gelegd en opnieuw zichtbaar gemaakt. 
“De stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Daarom werd er een wetenschappelijke studie besteld bij Sumaqua, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven.” Doctor Vincent Wolfs en professor Patrick Willems stellen in dit ‘droogteplan’ 23 acties voor waarin het stadsbestuur het waterbeleid vorm kan geven, samen met de Leuvenaars, industrie, landbouw, natuurverenigingen, kenniscentra zoals De Watergroep, Aquafin en Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) en overheden. Ontharding, het opbreken van grote, stenen oppervlaktes, wordt als een belangrijk actiepunt naar voren geschoven.

Volop inzetten op ontharden
Bij de heraanleg van straten en pleinen gaat  de stad inzetten op ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater. “Ontharden en het gebruik van waterdoorlatende verharding is een actiepunt waar we nu al volop mee bezig zijn maar dat we maximaal gaan uitwerken”, vertelt Dirk Vansina. “Eerste voorbeelden worden de Tweekleinewegenstraat en de Prinses Lydialaan. Hier wordt een nieuw type van straatontwerp geïntroduceerd: groene woonerven. In de groene bermen kan het water infiltreren.” Parkeerplaatsen en de toegang tot de inritten bestaan uit waterdoorlatende verharding en/of grasdallen. Om de Leuvenaars te betrekken zal de stad  een sensibiliseringscampagnes opzetten. Het besef groeit dat er actie ondernomen moet worden waarbij men de klimaatuitdagingen aangaat.

“Ontharden heeft trouwens nog veel meer voordelen. Een stad met veel groen warmt veel minder op en is dus beter gewapend tegen hittegolven. Dat is belangrijk, want we merken al een paar jaar dat de zomers bijzonder heet zijn. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en de biodiversiteit vaart er wel bij”, aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “Ontharden is cruciaal om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Leuvenaars worden uitgedaagd
 Samen met de Leuvenaars wil de stad het verschil maken. Daarom moedigt ze haar inwoners aan om zelf ook initiatief te nemen. Dat doet ze met subsidies voor onder andere de ontharding van voortuinen, het aanleggen van een groendak, een geveltuin of een regenwaterput.
“Bovendien zetten we een ‘onthardingsprogramma’ op waarbij we grote, verharde, stenen oppervlaktes opbreken, vergroenen en waterdoorlatend maken”, verduidelijkt schepen Vansina. “Aan de hand van voorbeelden inspireren we de Leuvenaars om vanaf 2021 zelf een onthardingsvoorstel in hun buurt in te dienen dat de stadsdiensten dan kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld van participatie van de Leuvenaars en van ‘samen de stad maken’.”

Grondwater ter beschikking van inwoners
Op werven wordt bij grondbemaling heel wat grondwater opgepompt en geloosd in De Dijle of de riool. Dit kan de effecten van droogte nog versterken. “We gaan aan de aannemers opleggen om een opvangbak met aftapkraantje te installeren waar de Leuvenaars  of stadsdiensten water kunnen aftappen. Met dat water kunnen ze dan hun planten of moestuin begieten”, aldus David Dessers. “Momenteel recupereert onze groendienst al grondwater van de werf aan het Martelarenplein voor het begieten van jonge bomen in de stad. Op die manier voorkomt de stad dat kostbaar drinkwater gebruikt moet worden om planten te gieten.”

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven