Leuven verder verdichten?

Debatteer mee over het Leuvense ruimtelijk beleid op de Open Debatavond van de GECORO

Naar aanleiding van de aanstelling van een nieuwe ploeg organiseert de Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) samen met de stad Leuven een open debatavond op 15 januari 2020 om 20 uur in Museum M. Iedereen die wil, kan mee debatteren over het ruimtelijk beleid van onze stad, meer bepaald over het thema verdichten.

De GECORO buigt zich als adviesraad over alle grote dossiers rond ruimtelijke planning en stedenbouw, grote stadsontwikkelingsprojecten en concrete architectuurprojecten. De nieuwe ploeg zal het stadsbestuur gedurende haar bestuursperiode adviseren. De 21 leden werden de afgelopen weken zorgvuldig samengesteld uit vertegenwoordigers van het middenveld en experten uit diverse domeinen, zoals stedenbouw, klimaat, landschap, open ruimte, huisvesting, architectuur en onroerend erfgoed.

Na de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad begin dit jaar wordt nu ook een nieuwe Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geïnstalleerd. Om dit scharnierpunt in de kijker te zetten organiseert de GECORO in samenwerking met de stad een open debatavond om samen met de deelnemers te reflecteren over de Leuvense stadsontwikkeling. We nemen afscheid van de oude GECORO-ploeg en heten de nieuwe leden welkom.

Leuven verder verdichten?
“Reeds decennialang voert de Stad Leuven een helder ruimtelijk beleid,” zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening. “Gedurende al die jaren heeft de inbreng van de GECORO ons beleid aanzienlijk versterkt. Zo zijn we erin geslaagd om de uitdagingen die de veranderende samenleving met zich meebrengt en die zich even sterk Vlaams, Europees als mondiaal voordoen, op een eigen manier te beantwoorden. Onze twee ruimtelijke structuurplannen (2004 en 2017) gelden hierbij als kompas.”

“De vraag die we op deze open debatavond in de groep gooien, is dan ook helder”, voegt Joris Scheers, voorzitter van GECORO toe. “Moeten, of kunnen we Leuven verder verdichten? Wat is ons kwalitatief kompas hierbij? Hoe zien we het ruimtegebruik evolueren? Kunnen we het komende anderhalf decennium nog hetzelfde pad bewandelen? Er is de roadmap van de vzw Leuven 2030 en de Vlaamse betonshift. Er is de grote vraag naar betaalbare woningen en een meer leefbare mobiliteit. Ook de belangstelling voor nieuwe vormen van regiowerking groeit. Wat begrijpen we nog onder ‘Leuven’?”

Schrijf je in!
Wil je hierover je ei kwijt? Dan ben je meer dan welkom op de open debatavond. Schrijf je in op GECORO@leuven.be voor 8 januari 2020.  GECORO-leden en ruimtemakers Yuri Gerrits, Marc Martens en Joris Scheers geven een voorzet voor een interactief gesprek met de zaal. Aansluitend is er een drankje voorzien.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Joris Scheers Voorzitter GECORO
Joke Berthels Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Joris Scheers Voorzitter GECORO
Joke Berthels Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven