Leuven voorziet in een aangepast aanbod voor verlengde paasvakantie

Woensdag besliste het Overlegcomité om de paasvakantie te verlengen door ze een week vroeger te laten starten. Tijdens deze extra week voorzien de scholen, met ondersteuning van de stad, in  noodopvang voor kinderen van ouders die geen alternatief hebben. Tijdens de paasvakantie zelf gaat een deel van de sportkampen in aangepaste vorm door en voorziet de stad in noodopvang. Wie noodopvang nodig heeft, kan tot maandagmiddag 12 uur terecht op www.leuven.be/noodopvang om een aanvraag te doen.

Extra week paasvakantie
Vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april zorgen de Leuvense lagere en secundaire scholen, en de kleuterscholen waar de lessen opgeschort worden, voor gratis noodopvang op school. Kinderen van ouders met essentiële beroepen, kinderen uit sociaal of medisch kwetsbare situaties en kinderen van ouders die niet kunnen telewerken, kunnen daar terecht. Ouders krijgen alle informatie via de school van hun kinderen. De stad ondersteunt de scholen met extra opvangpersoneel waar nodig.

Aangepast aanbod in de paasvakantie
Een aantal vakantiekampen van de stad zal doorgaan, aangepast aan de geldende maatregelen. Ouders die hun kinderen hiervoor hebben ingeschreven, kregen de nodige informatie. Ook hier heeft de stad bijzondere aandacht voor de drie hierboven vermelde prioritaire doelgroepen.

De stad organiseert ook noodopvang in de paasvakantie voor kinderen van ouders die een essentieel beroep hebben, kinderen uit kwetsbare gezinnen en ouders die niet kunnen telewerken of geen opvang georganiseerd krijgen, en die niet in het bestaande aanbod terechtkunnen.

Ouders die opvang nodig hebben kunnen zich tot maandag 29 maart 12 uur registreren op www.leuven.be/noodopvang en daar hun noden aangeven. De stad verbindt alle vragen met het aangepaste aanbod: vrije plekken bij betalende sport- en jeugdkampen, buitenschoolse kinderopvang en gratis noodopvang in een aantal scholen en initiatieven voor buitenschoolse opvang. 

“We zullen voor elke nood mee een oplossing zoeken, om zo samen deze hopelijk laatste grote inspanning goed te doorstaan”, aldus schepenen Lalynn Wadera, Johan Geleyns en Bieke Verlinden. Het blijft wel belangrijk dat wie kan, de kinderen thuis houdt. “We begrijpen dat dit opnieuw heel veel vraagt van ouders, en we vragen om nog even samen door te bijten”, klinkt het bij de schepenen. “Samen met de stad, de scholen en de partners organiseren we voor wie het nodig heeft nog zo veel mogelijk aanbod op een veilige manier. We roepen op om, indien ouders in de mogelijkheid zijn hun kinderen thuis op te vangen, niet in te schrijven en de plaatsen beschikbaar te houden voor noodvragen van ouders die geen andere oplossing vinden.”

Wie vragen heeft over de sportkampen kan terecht bij tofsport@leuven.be of 016 27 22 20.

Wie vragen heeft over opvang op school kan terecht bij het loket kinderopvang van stad Leuven op info@kinderopvangleuven.be of 016 27 26 43.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven