Leuven wandelt 6.140 km voor vluchtelingen

Op zondag 27 september wandelden 230 Leuvenaars de Refugee Walk. Ze legden tien of veertig kilometer af ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dat deden ze uit solidariteit met de duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging in hun land. Ze zamelden er ook 46.000 euro aan sponsorgelden mee in. Dat geld gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die de rechten van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt bij hogere overheden, maar even goed steden en vrijwilligers die werken met vluchtelingen ondersteunt.
Dit jaar was een recordeditie van de Refugee Walk, in totaal zamelden wandelaars uit heel België en hun sponsors al bijna 470.000 euro in.

Coronaveilig concept
Vorig jaar was Leuven gaststad voor de Refugee Walk. Omwille van de coronamaatregelen werd het concept dit jaar herbekeken en wandelde elk team op eigen houtje in zijn eigen omgeving. Sympathisanten konden net als voorgaande jaren de ploegen sponsoren.

Stad Leuven supporterde mee voor alle stappers en steunt de acties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen “omdat zij voor ons een belangrijke partner zijn in het ondersteunen van de vluchtelingenproblematiek wereldwijd”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera.

Vraag om groter Belgisch engagement
De stad staat ook stil bij de ramp in het Griekse vluchtelingenkamp Moria en de situatie van de vele vluchtelingen in de wereld . Eerder dit jaar, onder meer op Wereldvluchtelingendag, verklaarde de stad zich al solidair met vluchtelingen en toonde ze zich bereid om bij een groter Belgisch engagement samen te werken met de federale overheid. “Als stad stellen we ons solidair op met de kwetsbare mensen in de vluchtelingenkampen, dat wensen we na de ramp in Moria nog eens extra kracht bij te zetten”, zegt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. “We vragen vandaag aan geëngageerde Leuvenaars en middenveldorganisaties om die boodschap mee te onderschrijven en zo kracht bij te zetten. We willen samen een sterk signaal uitsturen dat Leuven een solidaire stad is waar iedereen welkom is, en samen de federale regering tot een groter engagement aanzetten.”

Sensibiliseren, maar vooral ook actie
Leuven heeft een actief en dynamisch onthaalbeleid voor vluchtelingen. “Leuven is één van de steden die het meeste vluchtelingen opvangt, rekening houdend met ons totaal aantal inwoners. Verschillende stadsdiensten, professionele partners, vrijwilligers en burgerorganisaties bundelen hun krachten om de vluchtelingen met een warm onthaal te omkaderen," zegt schepen Wadera 

Zij schakelen deze legislatuur zelfs nog een versnelling hoger. Samen met de partners en vele vrijwilligers zet stad Leuven onder andere hard in op lessen en oefenkansen Nederlands, vrijwilligers die nieuwkomers helpen om hun weg te vinden in de stad, begeleiding om een woning, een opleiding, een job en een zinvolle vrijetijdsbesteding te zoeken. Maar nieuwkomers kunnen ook rekenen op meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld rond traumaverwerking bij kinderen en volwassenen. En sinds enkele weken is er ook ‘De Nomade’, een onthaalhuis voor jonge vluchtelingen in het deelgemeentehuis Heuvelhof. Verschillende diensten zoals OCMW, VDAB, JAC, Minor Ndako… komen daar samen met de jonge nieuwkomers om hen op weg te helpen. Het huis geeft hen ook de ruimte om elkaar te ontmoeten.

“We sluiten een sterk en warm netwerk rond de anderstalige nieuwkomers in de stad. Dat is vooral mogelijk dankzij een sterke samenwerking tussen stadsdiensten, professionals, vrijwilligers en Leuvenaars, iets waar we straf in zijn in Leuven,” waardeert schepen Wadera.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Lien Eerdekens coördinator onthaal nieuwkomers, stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck consulent mondiaal beleid, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Lien Eerdekens coördinator onthaal nieuwkomers, stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck consulent mondiaal beleid, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven