Leuven zet in op herbruikbare koffiebekers

Op de gemeenteraad van Leuven ligt vanavond een reglement voor waarbij horecazaken financieel ondersteund worden als ze instappen in een systeem met herbruikbare meeneemkoffiebekers. Hiermee wil de stad Leuven de horeca een duwtje in de rug geven na de pandemie, de hoeveelheid afval die gepaard gaat met take-away terugdringen en samen met de Leuvense horeca werk maken van een duurzame en innovatieve toekomst. Leuvense horecazaken kunnen rekenen op een toelage van maximum 750 euro.

“Bij de relance van onze handel en horeca grijpen we alle kansen om onze stad mee richting toekomst te sturen. Ook de Leuvense koffiebars hebben het heel moeilijk gehad deze crisis. Ze konden wel take-away aanbieden, maar niemand kon binnen plaats nemen en er waren minder bezoekers in het centrum dan anders. Om onze ondernemers te steunen en samen onze stad beter en mooier achter te laten, willen we onze horeca aanmoedigen om duurzamer te ondernemen. Dit doen we nu met een subsidie voor herbruikbare koffiebekers. In Leuven worden er elk jaar naar schatting 4 miljoen bekers meeneemkoffie besteld. Hier valt dus heel wat ecologische winst te boeken”, zegt schepen van handel en horeca Johan Geleyns.

“Van deze 4 milioen koffiebekers wordt slechts 0,2% wordt gerecycleerd. Dat is zonde. Er gaan zo veel kostbare grondstoffen verloren en we blijven met een hoop afval zitten. Take-awayverpakkingen maken een groot deel uit van het afval in de vuilnisbakjes op straat en zijn bovendien een belangrijke bron van zwerfvuil. Met deze toelage willen we de hoeveelheid afval terugdringen", vertelt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens. “We zetten hiermee ook opnieuw een stapje richting de circulaire stad die we ambiëren. Een stad waar we kostbaar omgaan met grondstoffen.”

Modaliteiten
Alle Leuvense zaken die  meeneemdranken verkopen, kunnen beroep doen op dit reglement. Elke individuele zaak heeft recht op maximaal 750 euro, en dit is mogelijk voor maximaal vier vestigingen van dezelfde keten op Leuvens grondgebied. Deze toelage kan aangevraagd worden bij de dienst economie en handel voor 31 augustus, met een tweede subsidieronde van 1 oktober tot 15 november. De deelnemende zaken moeten het verkregen budget dan aanwenden voor het instappen in en promoten van het systeem van herbruikbare bekers. De bekers moeten voorzien zijn van een registratie- en traceringssysteem. 

Voortrekkersrol
“Jarenlang associeerde men take-awayconsumptie met het veronderstelde gemak van verpakkingen weggooien. We beseffen nu meer en meer dat dit met een onaanvaardbare kost voor onze leefomgeving komt. Er zijn reeds zes koffiezaken in Leuven bij ons bekend die met een herbruikbaar en traceerbaar systeem werken. Een twintigtal andere toonden reeds interesse. Ik geloof er sterk in dat dit een opstap kan zijn naar andere herbruikbare verpakkingen in de sector van take-out en delivery. Met de Leuvense horeca willen we ook hier een voortrekkersrol spelen”, besluit Johan Geleyns.

Slimme bekers
De bekers moeten niet alleen duurzaam, maar ook slim zijn. Gebruikers moeten de bekers makkelijk kunnen inleveren en de bekers moeten traceerbaar zijn. “Zo willen we zicht krijgen op het aantal bekers dat op een bepaalde plaats wordt ingeleverd. Zo leren we als stad waar het hoogste aantal bekers afgehaald en ingeleverd wordt, maar ook hoeveel bekers uit het systeem verdwijnen en hoe vaak één beker gebruikt wordt alvorens hij afgedankt wordt”, licht schepen van ICT Thomas Van Oppens toe. “Dit systeem moet het op termijn ook mogelijk maken om 24/7 inzamelautomaten te plaatsen op plaatsen waar zelfs geen koffie verkocht wordt, zoals bibliotheken. Op die manier komen we als slimme stad meer te weten over ons afval en kunnen we beslissingen nemen op basis van data.”

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Evert Thys beleidsadviseur Horeca, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Evert Thys beleidsadviseur Horeca, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven