Leuven zoekt ook voor cognitief begaafde kinderen onderwijs op maat

In de week van de hoogbegaafdheid, op 10 en 11 maart, organiseert Samen Onderwijs Maken (SOM) een online beurs rond onderwijskansen voor hoogbegaafde kinderen. Meer dan 350 ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden schreven zich in om kinderen met een bovengemiddeld IQ leerkansen op maat te geven. Ze kunnen er terecht voor theoretische inzichten, maar ook voor heel concrete handvaten, tips en voorbeelden.  Het uitgangspunt is duidelijk: we laten geen enkel kind verveeld achter, elk kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren en dat vraagt soms een specifieke aanpak. 

“In elke klas van de lagere school zit een kind dat veel sneller leert dan zijn klasgenoten. Zonder specifieke aandacht vinden die kinderen te weinig uitdaging om bevlogen te blijven mee volgen in de klas. En in Leuven willen we elk kind aan boord houden. Niet alleen kinderen met leermoeilijkheden, maar ook kinderen die heel gemakkelijk leren hebben een aparte aanpak nodig. Dat experten vandaag concrete tips, handleidingen en ervaringen hebben die ze (laagdrempelig) en gratis delen met ouders en leerkrachten, is baanbrekend.” zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Daarom ondersteunen wij vanuit de stad deze beurs.” 

Cognitief begaafde kinderen
In Leuven werken experten en scholen samen in de vorm van het SOM-labo ‘cognitieve begaafdheid’, waarin ze kennis en ervaring uitwisselen rond omgaan met cognitief begaafde leerlingen. Ze kunnen via het SOM-labo van elkaar leren, hun aanpak verfijnen en naar elkaar doorverwijzen als dat nodig is. 

De partners uit het labo verkiezen de term ‘cognitief begaafde kinderen’ bewust boven ‘hoogbegaafde kinderen’: “kinderen die snel leren ervaren vaak dat ze weinig bijleren op school, maar het betekent ook dat ze weinig faalervaringen kennen, niet leren omgaan met frustraties of dingen die niet vanzelf lukken en dat ze zich een vreemde eend in de groep voelen. Zo verliezen ze soms hun motivatie om naar school te gaan. Op andere vlakken (bv. organisatie en planning of motoriek) zijn ze niet altijd sneller dan leeftijdgenoten. Deze asynchrone ontwikkeling vraagt om een specifieke sociaal-emotionele ondersteuning.” zegt Kim Kiekens, trekker van het labo. Daarom verkiezen de Leuvense onderwijs- en ervaringsexperten om te spreken van “cognitief begaafd of cognitief getalenteerd”. 

Programma
Het SOM-labo ‘cognitieve begaafdheid’ ontwikkelde een eerste versie van een stappenplan voor leerkrachten rond onderwijs op maat. Dat plan lichten Kim Kiekens en Saskia Buyckx van Spring-Stof op de beurs toe. Het bestaat uit verschillende stappen om leeruitdagingen te kunnen geven aan leerlingen en is op basis van onderzoek en eigen ervaringen ontwikkeld. Het werd samen met andere Leuvense leerkrachten en experten verfijnd en het zal in de toekomst nog verder evolueren. 

Na dit inleidend gedeelte kunnen deelnemers tien Leuvense initiatieven leren kennen via inhoudelijke sessies, telkens geleid door Leuvense experts. De deelnemers maken onder meer kennis met de buitenschoolse trajecten Spring-Stof en verderDENKplaneet (Exentra) en Het Lampje, dat individuele begeleiding van ouders en kinderen aanbiedt. Ook de projecten Acht Wespen, Talentvol en Leuvense scholen Eureka, Basisschool Sancta Maria, Steinerschool De Zonnewijzer en de Ankerscholen van KS Leuven lichten hun modellen en aanpak toe. 

Kinderen, jongeren en ouders verhelderen alles met hun verhalen uit het dagelijkse leven. Zij getuigen hoe zij cognitieve begaafdheid ervaren met voorbeelden uit de praktijk. Een wetenschappelijke insteek komt onder meer van Project TALENT, een interuniversitair project rond cognitieve begaafdheid waar ook de KU Leuven bij betrokken is. 

“We willen de deelnemers tot slot ook de kans geven om hun vele vragen te stellen, want die vragen zijn er zeker”, zegt Lotte Michielsen van SOM. “Het inzicht dat cognitief begaafde kinderen een specifieke aanpak nodig hebben is redelijk nieuw. Leerkrachten en ouders zijn overtuigd en zoeken nu vooral inspiratie en hulp om die zorg op maat te bieden.”

Praktisch
Inschrijven voor de beurs kan niet meer, maar wie graag het volledige programma bekijkt of meer info wil over het SOM-labo, kan dat doen op de website van SOM.  

Wie vragen heeft of heel concrete tips zoekt rond leerkansen bieden aan cognitief begaafde kinderen, mag altijd een mail sturen naar hallo@samenonderwijsmaken.be

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sander Van de Poel projectbeheerder educatieve leerplekken, stad Leuven
Lotte Michielsen beleidsadviseur SOM, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sander Van de Poel projectbeheerder educatieve leerplekken, stad Leuven
Lotte Michielsen beleidsadviseur SOM, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven