Leuvenaars beslissen mee over vernieuwing Vaartkomoevers

De voorbije jaren heeft de Vaartkom een metamorfose ondergaan. Niet alleen zijn er nieuwe en gerenoveerde gebouwen bijgekomen, ook het openbaar domein is in volle verandering. Met het Sluispark en het toekomstig Park Tweewaters zullen de Vaartoevers de Vaartkom verder laten uitgroeien tot een levendige en groene stadswijk. De stad wil de Vaartkom, Havenkant en het Victor Broosplein vernieuwen tot een aangename en unieke plek om te flaneren, mensen te ontmoeten, te ontspannen en te genieten van groen en water. Een groep gelote Leuvenaars zal via een burgerjury mee beslissen over het definitieve ontwerp.

Enkele maanden geleden lanceerde de stad een oproep naar een ontwerpteam om de oevers van de Vaartkom opnieuw aan te leggen, met aandacht voor het unieke karakter van de buurt, ontmoeting, groen en waterbeleving. Zowel de Noordoever als de Havenkant worden autoluw en het Victor Broosplein zal van gevel tot gevel lopen en dus groter worden. Samen met de Sluisstraat en het Sluispark, zullen de oevers een aangename plek worden waar Leuvenaars kunnen genieten van groen en water.

Vier teams werden geselecteerd om hun ontwerp verder uit te werken. Een jury beslist uiteindelijk welk ontwerpteam de definitieve heraanleg van de vaartoevers voor zijn rekening mag nemen.

Leuvenaars in jury
“Voor de Vaartoevers gaan we voor het eerst met inwoners in de jury werken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De coronacrisis heeft het belang van aangename, kwalitatieve openbare ruimte de afgelopen maanden nog meer benadrukt. We blijven daar dus sterk in investeren. Een stad is immers meer dan gebouwen alleen: de publieke ruimte is heel erg belangrijk, het is bij uitstek een plaats voor mensen, zeker voor degenen die geen of een kleine tuin of terras hebben. En dan is het ook evident dat de mensen die gebruik maken van dat openbaar domein, mee mogen beslissen over hoe het er uit zal zien.”

2.000 willekeurige Leuvenaars krijgen een brief om zich kandidaat te stellen voor de jury. Daaruit worden 14 inwoners geloot, met aandacht voor een evenwichtige verdeling volgens leeftijd, gender en opleidingsniveau. Er zullen ook twee directe buurtbewoners van de Vaartkom in de jury zetelen. Zij zullen samen met 7 experten de verschillende ontwerpen bespreken en beslissen welk ontwerpteam de definitieve aanleg van de vaartoevers mag uitvoeren.

Naast de inwoners die in de jury zetelen, zullen ook andere Leuvenaars hun mening kunnen geven, via een online bevraging die op 1 juli start. Die dag is er ook een publiek infomoment, dat digitaal zal doorgaan omwille van de coronamaatregelen. De online bevraging loopt tot 15 juli.

De stad betrekt vaak haar inwoners om mee te bepalen hoe hun buurt verbeterd kan worden, bijvoorbeeld via Kom op voor je wijk, waarbij buurtbewoners budget krijgen om hun straat te verfraaien, of bij de heraanleg van straten, waar inwoners aangeven hoe zij het zien.

Flaneren op terrassenboulevard
De stad gaf de ontwerpteams al een kader mee, met aandachtspunten die zeker vervat moeten zitten in de ontwerpen. “Water, groen en minder verharding spelen daar een belangrijke rol in. Hoe dat precies vertaald wordt in het ontwerp, zal de komende maanden uitgewerkt worden door het ontwerpteam en via inspraak van de Leuvenaars”, vertelt Dirk Vansina, schepen van openbare werken.

Een andere prioriteit is ruimte voor wandelaars en fietsers. “Het autoluwe karakter en de geplande heraanleg maken dat er een totaal andere belevingswaarde wordt gegeven aan de Vaartoevers. Je zal er aangenaam kunnen wandelen, even rusten of iets drinken”, vult Dirk Vansina nog aan. “Bovendien kan het Victor Broosplein één geheel vormen met de Sluisstraat en het Sluispark. De tijdelijke inrichting die er nu al een aantal jaar is, toont dat het een plek is waar mensen graag komen.”

De zonnigste plek van de hele Vaartkom is de zogenaamde ‘Staart van de vaart’, waar vroeger het jachthavengebouw stond. Die plek is uitermate geschikt om er een kwalitatieve verblijfsplek van te maken, waar je kan genieten van de zon en het uitzicht op de Vaartkom.

Timing
De burgerjury wordt op 25 juni geloot. Zij vergaderen een eerste keer in de loop van september, samen met de experten. In april 2021 komen ze een tweede keer samen, om te beslissen welk ontwerp het haalt. Tegen eind 2021 kan de bouwvergunning ingediend worden, zodat in augustus 2022 met de werken gestart kan worden

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Liesbet Veroeveren afdelingshoofd studiedienst gebouwen, stad Leuven, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Liesbet Veroeveren afdelingshoofd studiedienst gebouwen, stad Leuven, stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven