Leuvenaars mogen ideeën geven om ontwerpen nieuwe Vaartkomoevers te verfijnen

Twee kwalitatieve schetsontwerpen om oevers om te vormen tot unieke ontmoetingsplek

De voorbije jaren heeft de Vaartkom een metamorfose ondergaan met nieuwe en gerenoveerde gebouwen, met het Sluispark en het toekomstig Park Tweewaters. Als sluitstuk van de transformatie van de Vaartkom tot levendige stadswijk wil de stad de oevers van de Vaart en het Victor Broosplein vernieuwen tot een aangename en unieke plek om te flaneren, mensen te ontmoeten, te ontspannen en te genieten van groen en water. Twee ontwerpteams zijn nu klaar met hun schetsontwerpen. Die worden nog verfijnd en verbeterd, met de ideeën en opmerkingen van de Leuvenaars.

Enkele maanden geleden lanceerde de stad een oproep naar ontwerpteams om de oevers van de Vaartkom opnieuw aan te leggen, met aandacht voor het unieke karakter van de buurt, ontmoeting, groen en waterbeleving. Vier teams dienden zich aan, en na beraadslaging van de jury blijven nog twee teams over. Die jury bestaat ook uit gelote Leuvenaars, die zich de voorbije maanden verdiept hebben in de ontwerpen. “Het is de eerste keer dat we met een burgerjury werken, en de ervaring is uitermate positief”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De gelote Leuvenaars zijn enthousiast en constructief. Het is echt een meerwaarde om tot het beste ontwerp voor de Vaartkomoevers te komen.”

Twee ontwerpen: dezelfde uitgangspunten, andere invulling
De twee ontwerpteams – enerzijds WIT architecten, atelier horizon, MIDI, Artabel, Witteveen+Bos, anderzijds Tractebel, Onkruid, ADR/Descombes, Pool is Cool en Waterland – hebben twee schetsontwerpen klaar, die invulling geven aan de ambities en het kader dat het stadsbestuur vooropstelde. Het zijn nog geen definitieve ontwerpen. De ontwerpteams zullen ze nog verder ontwikkelen en verfijnen op basis van de opmerkingen de jury én de Leuvenaars.

“De ontwerpen zijn allebei kwaliteitsvol en veelbelovend”, zegt Ridouani. “Ze tonen het potentieel van de Vaartkomoevers om uit te groeien tot een unieke ontmoetingsplek.” De ontwerpen bevatten de toekomstschetsen voor 5 zones: het Victor Broosplein, de noordoever, de zuidoever, een zwemzone en de staart van de vaart. De uitgangspunten voor de ontwerpen zijn dezelfde: een duurzame plek, met aandacht voor het bijzondere karakter van de Vaartkom, met ruimte voor voetgangers en fietsers, waar groen, water en ontmoeting centraal staat. De invulling zelf verschilt per ontwerpteam. Zo ziet het team rond WIT architecten het Broosplein als een tuin, terwijl het team rond Tractebel verder bouwt op de huidige situatie en een open plein voorziet.

Feedback van de Leuvenaars
“De ingediende schetsontwerpen geven een mooi eerste beeld van de metamorfose die de oevers van de Vaartkom kunnen ondergaan. De ontwerpers hebben goed ingespeeld op onze opdracht om in te zetten op verkeersveiligheid, meer groen, ontharding en vooral op hogere leefkwaliteit.” zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina.  “Het is nu aan de Leuvenaars om mee sturing te geven aan het verdere ontwerp.”

De Vaartkomoevers zullen uitgroeien tot het publieke hart van de wijk. “Een stad is meer dan gebouwen alleen: de publieke ruimte is heel erg belangrijk, het is bij uitstek een plaats voor mensen. En dan is het ook evident dat de mensen die gebruik maken van dat openbaar domein, mee mogen beslissen over hoe het er uit zal zien. Ik ben dan ook erg benieuwd wat de Leuvenaars van de ontwerpen vinden”, zegt Ridouani.

Op www.leuven.be/vaartkomoevers kunnen alle Leuvenaars hun feedback op de ontwerpen geven, tot en met 4 februari. Op de website staat ook een uitgebreide video waarin de ontwerpteams hun ontwerpen voorstellen en wat extra toelichting geven. Op het Victor Broosplein komen nieuwe infopanelen die beide ontwerpen uitlichten. Daarnaast krijgen de buurt en de ondernemers in de omgeving een nieuwsbrief met de ontwerpen in de bus.

Timing
Na de feedbackperiode gaan de ontwerpteams aan de slag om in april hun voorontwerp in te dienen. Op basis van die herwerkte ontwerpen beslist de jury in mei over het definitieve ontwerp. Eind 2021 kan de vergunningsprocedure voor de werken opstarten, zodat die in 2022 van start kunnen.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Geert Antonissen Adviseur communicatie stadsvernieuwing
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Geert Antonissen Adviseur communicatie stadsvernieuwing
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven