Leuvenaars positief tegenover toeristen in hun stad

Toerisme groeit wereldwijd erg sterk. De komende jaren wordt nog meer groei verwacht, zeker in de steden. Steeds vaker wordt er bericht  over de draagkracht van de Europese steden en de houding van de bewoners ten opzichte van de toeristen. In Leuven stelt er zich op dit moment geen probleem. Toch vindt de stad het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en op voorhand de mening van de Leuvenaar over het toerisme te vragen  Op die manier wil Leuven de problemen van andere steden vermijden. 

Toerisme Leuven nam deel aan een onderzoek dat Toerisme Vlaanderen voerde in de 5 Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Mechelen, Gent en Leuven). 880 Leuvenaars werden hiervoor in juni bevraagd.

De resultaten zijn, zoals verwacht positief. Zo zegt 8 op de 10 Leuvenaars dat er geen overlast is. Dit wordt bevestigd door antwoorden op volgende vragen:

  • 3 op 4 Leuvenaars zegt: ‘Ik steun toerisme in Leuven en wil dat het belangrijk blijft’. Exact evenveel mensen zeggen ‘Fier te zijn inwoner van Leuven te zijn’;
  • 88% van de Leuvenaars zegt dat ze toeristen graag helpen;
  • 77% antwoordt: ‘Ik heb de voorbije drie jaar geen nadelen ondervonden van toerisme in Leuven’.

De Leuvenaars zien eerder de positieve dan de negatieve impact. Enkele voorbeelden van de positieve impact zijn de volgende:

  • 80% zegt dat toerisme een steun is voor de lokale economie;
  • 76% zegt dat toerisme helpt om de culturele identiteit van Leuven te bewaren;
  • door toerisme krijgt Leuven een internationaler karakter volgens 81% van de respondenten;
  • 75% vindt dat er meer levendigheid is in de stad.
     

Leuvenaars willen wel graag meer betrokken worden bij het beleid. Dit wordt gestaafd door het antwoord op de volgende vraag: ‘Ik heb het gevoel dat ik in Leuven een klankbord heb waar ik mijn bezorgdheden over de toeristische ontwikkelingen in Leuven kan delen.’ 66% is niet akkoord met deze stelling. Toerisme Leuven gaat alvast aan de slag met het signaal dat de bewoners geven om meer betrokkenheid en neemt dit mee in haar strategie voor de komende jaren. Dit onderzoek is daarvan het eerste voorbeeld.   

Schepen van toerisme Dirk Vansina is tevreden over de resultaten: “Ik ben blij om vast te stellen dat de Leuvenaars inzien dat toerisme belangrijk is voor de economie in de stad, maar ook voor het behoud van het cultureel erfgoed.”

 

Contacteer ons
Leen Tyrions adviseur toerisme
Leen Tyrions adviseur toerisme
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven