Leuvenaars tevreden over betrokkenheid bij toeristisch beleid

Afgelopen maanden voerde Visit Leuven in samenwerking met de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar de houding van inwoners van Leuven tegenover het toerisme in hun stad. Daaruit blijkt dat 3/4de van de  bewoners het toerisme steunt. Leuvenaars voelen zich vooral zeer tevreden over de mate waarin ze betrokken worden bij het toeristisch beleid.

Kleinschalige grootstad
Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de Leuvenaars net omwille van het toerisme fier is om inwoner van Leuven te zijn. Leuvenaars vinden dat de stad uniek is door haar erfgoed, haar universiteit, haar geschiedenis en beschrijven haar als een kleinschalige grootstad. “Die troef spelen we dan ook uit tijdens onze toeristische campagnes” vertelt schepen van toerisme Denise Vandevoort. “Zo lanceerden we vorig jaar de internationale campagne ‘Small Town, Big City’  die net op dat gevoel inspeelt”.

Opvallend is ook dat maar liefst 55% van de inwoners graag persoonlijk tips deelt over de stad met bezoekers, en dat cijfer zit in de lift. “Dit ligt volledig in de lijn met  de  The Leuven Experience die Visit Leuven in haar strategisch plan van 2019 lanceerde. Dat is de authentieke beleving van de stad waarbij de bezoeker in contact komt met de inwoner”.

Positieve impact van toerisme
De Leuvenaar wil ook graag betrokken worden bij het toeristisch beleid. Schepen Denise Vandevoort: “Dat gebeurde al tijdens het uittekenen van de strategie voor Visit Leuven. Nu, tijdens de uitrol van onze strategie,  organiseren we regelmatig momenten waarbij zowel onze partners als inwoners van de stad betrokken worden. Ook via participatieplatformen als ‘Leuven, maak het mee’ krijgen Leuvenaars meer inspraak. En dat werpt zijn vruchten af. De tevredenheid over de betrokkenheid bij het toeristische beleid is zeer hoog”.  

Meer verbondenheid
Uit de  studie blijkt bovendien ook dat Leuvenaars zich meer verbonden voelen met elkaar door toerisme. Ze ervaren leuke contacten met bezoekers. “Voor Leuven ligt dit cijfer bovendien hoger dan bij de vorige bevraging, wat toont dat we in Leuven al hard hebben ingezet op een stad van verbinding”, aldus schepen Vandevoort.

Toerisme heeft volgens de studie nog meer positieve effecten: de stad ziet er beter en beter uit door in te zetten op toerisme.  “De voorgaande jaren werd inderdaad werk gemaakt van de gevelreiniging van het stadhuis en binnenkort wordt de volledig gerenoveerde Sint-Pieterskerk geopend met een topbeleving van Bouts”.  Overlast van bezoekers is overigens amper aan de orde.

Methodologie
In opdracht van Toerisme Vlaanderen en de diensten voor toerisme van Leuven, Antwerpen, Mechelen, Gent en Brugge voerde het Leuvense onderzoeksbureau iVOX een online bevraging uit bij de bewoners van deze steden. Dat gebeurde op basis van een willekeurige steekproef. In totaal werden in Leuven van 1 046 inwoners ouder dan 18 jaar antwoorden verzameld, representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst.

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Karolien Hellemans afdelingshoofd stadsmarketing
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Karolien Hellemans afdelingshoofd stadsmarketing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven