Leuvens samenwerkingsmodel geselecteerd als wereldwijd voorbeeld voor baanbrekend klimaatbeleid

Het unieke en structurele Leuvense samenwerkingsmodel, zoals Leuven 2030 dat meer dan 600 overheden, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties én inwoners samenbrengt om de stad klimaatneutraal te maken, is door Apolitical verkozen tot één van de 100 meest impactvolle en innovatieve klimaatinitatieven wereldwijd. “Dit is opnieuw een erkenning voor ons unieke samenwerkingsmodel en voor iedereen die er aan meewerkt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Apolitical is een toonaangevend wereldwijd leerplatform voor overheden, dat in meer dan 170 landen gebruikt wordt. De lijst met de 100 vernieuwende ideeën voor impactvol klimaatbeleid werd samengesteld door de experten van Apolitical zelf. Daarvoor keken ze naar initiatieven uit de hele wereld, waarbij overheden betekenisvolle actie ondernemen om de uitstoot te halveren tegen 2030.

Leuven 2030 haalde de selectie als een voorbeeld van baanbrekend klimaatbeleid dat bijzonder inspirerend is voor andere beleidsmakers. “Onze aanpak draait om structureel samenwerken, met gedeelde ambities en verantwoordelijkheden”, zegt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. “Met onze meer dan 600 partners uit alle hoeken van de Leuvense samenleving delen we de missie om Leuven klimaatneutraal te maken. Alle Leuvenaars en organisaties actief in de stad kunnen lid worden en iedereen heeft inspraak zodat we echt samen kiezen voor de best mogelijke toekomst. Dat toont zich concreet in bijvoorbeeld onze Roadmap, een wetenschappelijk onderbouwd plan dat de weg uitstippelt naar een klimaatneutraal Leuven.”

Deze manier van werken wordt nu dus door Apolitical beoordeeld als wereldwijd voorbeeld voor andere beleidsmakers. Dat het Leuvense innovatiemodel van samenwerking als een inspirerend bestuursmodel gezien wordt, werd eerder al erkend door de Europese Commissie, dat Leuven bekroonde tot Europese Innovatiehoofdstad. “Door de vele diverse krachten in onze stad telkens opnieuw te verbinden krijgen de oplossingen van morgen hier eerst vorm. Ons model van structurele, missiegedreven samenwerking en betrokken leiderschap kan een blauwdruk zijn voor andere steden wereldwijd”, besluit burgemeester Ridouani.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Katrien Rycken Coordinator of Leuven 2030
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Katrien Rycken Coordinator of Leuven 2030
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven