Leuvens vaccinatiecentrum in volle voorbereiding

Stad en Eerstelijnszone Leuven zijn samen met experten uit de gezondheidszorg en de eventsector volop bezig om het Leuvense vaccinatiecentrum in de Brabanthal in te richten. “Experten van UZ Leuven, het Heilig Hartziekenhuis en de eerstelijnszorg hebben samen met de stadsdiensten de hele vaccinatiestroom, van onthaal tot de wachtruimte, optimaal uitgetekend. Op die manier verloopt het zowel voor de Leuvenaars als het personeel comfortabel en vlot”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Leuven heeft de Vlaamse blauwdruk met vaccinatielijnen verder verfijnd naar een systeem van kabinetten. Er komen 28 kabinetten, wat qua capaciteit overeenkomt met 12 à 15 vaccinatielijnen. Dat biedt enkele voordelen. “In dat kabinet vindt zowel het medisch voorgesprek, de eigenlijke vaccinatie zelf als de registratie van de vaccinatie plaats”, zegt Bart Tirez, voorzitter van Eerstelijnszone Leuven. “Dat zorgt ervoor dat Leuvenaars zich minder moeten verplaatsen binnen het vaccinatiecentrum, en dat we het medisch personeel efficiënter kunnen inzetten. Ook qua ruimtegebruik is het praktischer.” Een bijkomend voordeel is dat de passage voor medisch personeel en bezoekers gescheiden verloopt, wat extra bescherming biedt.

Het vaccinatiecentrum is zo uitgetekend dat Leuven snel en vlot de capaciteit kan aanpassen. “Als er meer vaccins geleverd worden, dan kunnen we een versnelling hoger schakelen, meer kabinetten inzetten en de openingsuren verruimen”, zegt burgemeester Ridouani. “Zo zullen we het ritme van de leveringen goed kunnen volgen en de Leuvenaars zo snel mogelijk kunnen vaccineren.”

Het vaccinatiecentrum zal ook toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Alle kabinetten zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast zijn er een aantal extra grote kabinetten, met een bredere ingang. 

Voor de opbouw en inkleding van het vaccinatiecentrum werkt Leuven samen met een eventbureau. Het vaccinatiecentrum zal aangenaam en kwaliteitsvol worden ingericht. “Het is belangrijk dat we een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad halen”, zegt burgemeester Ridouani. “Je laten vaccineren moet een positieve ervaring worden, zodat je niet aarzelt om opnieuw langs te komen voor de tweede inenting. Het kan ook helpen om mensen die twijfelen over de streep te trekken.” 

Medisch personeel en vrijwilligers
Om de komende maanden het vaccinatiecentrum te bemannen, zijn er veel medewerkers nodig. Daarvoor werkt de stad samen met meerdere partners. “Er hebben zich al een vierhonderdtal mensen aangemeld”, zegt burgemeester Ridouani. “De zin om mee te werken en het vaccineren zo goed mogelijk te laten verlopen, is groot.” De stad zal, net zoals eerder bij het schakelzorgcentrum en de huisartsenwachtposten, eigen medewerkers inzetten. De eerstelijnszone, bestaande uit vertegenwoordiging van gezondheidszorg, de welzijnssector, lokale besturen en personen met een zorg- en ondersteuningsnood zal het medisch personeel coördineren. 

Hoe verloopt een vaccinatie?
Elke Leuvenaar krijgt van de Vlaamse overheid een uitnodiging, per brief, mail en/of sms. Daarop staat de dag en het tijdstip waarop je je mag aanmelden in de Brabanthal. 

Eens bij de Brabanthal kom je na een temperatuurcheck aan het onthaal. Daar krijg je een kabinet toegewezen, waar je enkele medische vragen beantwoordt. Die vragen dienen om na te gaan of je het vaccin mag ontvangen. In hetzelfde kabinet krijg je ook de inenting, je hoeft je daar niet voor te verplaatsen. 

Eens ingeënt, neem je een kwartiertje plaats in de wachtruimte, om te kijken of er zich eventuele bijwerkingen voordoen. Daarna mag je naar huis. Voor de vaccins die momenteel goedgekeurd zijn, is een tweede prik nodig. Mensen die deze vaccins krijgen, komen dus nog eens terug naar de Brabanthal. 

De stad zal mensen, die minder mobiel zijn, helpen. In de Brabanthal is ook een wachtruimte voorzien voor chauffeurs. Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, zullen aan huis worden gevaccineerd. Dat wordt momenteel verder uitgewerkt. 

Volgorde en planning
De federale overheid bepaalde een volgorde met prioritaire groepen, omdat de vaccinleveringen geleidelijk aan in fases verloopt. Momenteel loopt de vaccinatiefase in de woonzorgcentra, daarna volgen de medewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. 

Volgens de huidige planning start in maart de vaccinatie bij 65-plussers en daarna die van de risicopatiënten. In april zijn de essentiële beroepen, zoals politie en brandweer, aan de beurt. Wie tot de groep van essentiële beroepen behoort wat betreft vaccins, moet nog worden bepaald door de federale overheid. In juni kan de brede vaccinatie van de algemene bevolking (18+) starten. 

Deze timing is afhankelijk van de snelheid van de vaccinleveringen. We voorzien dat het vaccinatiecentrum in de loop van volgende week ingericht en aangekleed zal zijn. 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Bart Tirez voorzitter, Eerstelijnszone Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Bart Tirez voorzitter, Eerstelijnszone Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven