Leuvense cultuurprijzen gaan naar Afrika Filmfestival en Zoë Demoustier

Naar jaarlijkse gewoonte reikt de stad Leuven eind januari twee Cultuurprijzen uit. De Prijs voor Culturele Verdienste gaat naar Afrika Filmfestival. Artistieke duizendpoot Zoë Demoustier sleept de Leuvense Prijs voor Beloftevol Talent 2019 in de wacht. Voorafgaand aan de uitreiking zoomden schepen van cultuur Denise Vandevoort en directeur cultuur Piet Forger in op de beleidsprioriteiten voor cultuur in Leuven.

Bij het bekendmaken van de meerjarenplanning voor Leuven werd al duidelijk dat Leuven hard inzet op cultuur en creativiteit. Leuven heeft de ambitie om een levendige stad te zijn voor Leuvenaars én bezoekers. Daarom investeert de stad op velerlei manieren in een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan cultuur en vrije tijd. “De stad creëert dit aanbod via de stedelijke cultuurdiensten en ondersteunt ook heel wat niet-stedelijke spelers. Ze kunnen op onze ondersteuning blijven rekenen, zeker ook jonge makers en initiatieven van onderuit. In het bijzonder daarvoor voorzien we jaarlijks ruim een half miljoen euro”, verzekert Denise Vandevoort, schepen van cultuur, vastberaden. “Met de uitreiking van de Cultuurprijzen willen we bovendien onze sector extra in de bloemen zetten.”

Culturele verdienste 
De Leuvense Prijs voor Culturele Verdienste wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die de afgelopen jaren veel heeft betekend voor het Leuvense culturele veld. Wie maakte de afgelopen jaren hét verschil voor het Leuvense culturele gebeuren? Wie zette Leuven mee op de kaart? Iedereen kon zijn drie favorieten doorgeven. Een professionele jury koos op basis van die lijst de definitieve winnaar. “We zijn heel blij dat we de prijs kunnen toekennen aan Afrika Filmfestival”, vertelt Denise Vandevoort. “Ze zijn immers al 25 jaar lang een stevige motor voor een diverse, open en toekomstgerichte samenleving. Dankzij hen kunnen mensen de boeiende cultuurvormen van dit continent ontdekken. Ze zijn bovendien een duwtje in de rug voor de vele artiesten van Afrikaanse origine zodat ook zij een plaats krijgen in het nationale en internationale kunstenlandschap. Door hun internationale netwerk zetten ze Leuven tot ver buiten de landsgrenzen op de wereldkaart. We vinden deze prijs dan ook meer dan verdiend.” De prijs werd in ontvangst genomen door Guido Convents, voorzitter van Afrika Filmfestival.

Prijs voor beloftevol talent
Met de Prijs voor Beloftevol Talent wil Leuven startend talent een extra duwtje in de rug geven. Aan de prijs is een geldsom verbonden van € 3000, maar misschien nog belangrijker is de waardering en erkenning die zo’n prijs teweegbrengt. Dit jaar selecteerde de jury Zoë Demoustier. Ze wordt geprezen omwille van haar interdisciplinaire en participatieve aanpak. Ook haar daadkracht om jonge makers en artiesten speelkansen en ruimte tot reflectie te bieden, onder meer als initiatiefneemster van het In De Maak Festival, viel de jury op. Daarnaast is de ambassadeursrol die ze nu al voor Leuven opneemt, belangrijk.

Leuven, bruisende stad
Vandevoort en Forger gingen verder ook in op de culturele ambities van de stad. Ze benoemden onder meer de stevige ondersteuning voor culturele verenigingen en organisaties, de herbestemming van het Leuvense stadhuis, de realisatie van de podiumkunstensite en het investeren op velerlei manieren in een gezonde voedingsbodem voor het Leuvense culturele veld.

Dit alles dient als opmaat voor het binnenhalen van de titel Europese Hoofdstad Cultuur 2030. “2030 dient daarbij vooral als strategisch kompas. En belangrijk: we doen dat niet alleen, maar mét de volledige culturele sector en talrijke stakeholders, waaronder ook KU Leuven,” vertelt Piet Forger, directeur cultuur.

 

 

Voor foto's van de avond kan je terecht bij Kristel Salaets - 0495 74 21 15 - kristel.salaets@leuven.be

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur, stad Leuven
Barbara Brugmans Afrika Film Festival
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven