Leuvense gemeenteraad vernieuwt huishoudelijk reglement met partij-overschrijdend akkoord

Dorien Meulenijzer, voorzitter van de Leuvense gemeenteraad,  hield de afgelopen maanden meerdere gespreksrondes met alle fractie(vice)voorzitters van de raad. Dit resulteerde in een vernieuwd reglement dat vanaf juni 2019 ingang vindt en gesteund wordt door zes fracties. Voornaamste wijzingen zijn het aanbrengen van een tijdslimiet bij tussenkomsten, het invoeren van extra ruimte om te spreken en het verlagen van de handtekeningendrempel voor een burgervoorstel.

Wie de gemeenteraad in de vorige legislatuur al eens bijwoonde, heeft de nachtelijke vergaderingen meer dan eens meegemaakt. De nieuwe voorzitter,  Dorien Meulenijzer,  wil echter streven naar een inhoudelijk sterk, maar in tijd beperkt debat. “Zonder beperking in spreektijd liepen discussies lang uit, zonder dat het debat er beter van werd. Bovendien hebben heel wat gemeenteraadsleden een voltijdse job en een gezin, en dan zijn nachtelijke vergaderingen geen evidentie”, legt Dorien Meulenijzer uit. Daarom voert de gemeenteraad nu een tijdslimiet in van telkens zeven minuten voor een vraag van een raadslid en het antwoord van de schepen.

Als compenserende maatregel kunnen gemeenteraadsleden één keer extra aan het woord komen per agendapunt en kunnen ze ook reageren op vragen van andere raadsleden. “Tot nu toe kon een gemeenteraadslid slechts één vraag stellen, gevolgd door een wederwoord van het college en een kort slotwoord. Door het invoeren van deze maatregelen hopen we tot meer inhoud te komen”, zegt  Dorien Meulenijzer. Er zal in de raadzaal een klok geïnstalleerd worden om de tijd in het oog te houden.

Verlaging handtekeningendrempel burgerparticipatie
Verder wil de Leuvense gemeenteraad inwoners meer betrekken bij het beleid. De gemeenteraad van Leuven heeft al jaren enkele vormen van participatie zoals een burgervoorstel en de mogelijk tot het indienen van een officiële vraag aan het stadsbestuur (verzoekschrift). De stadsmonitor geeft bovendien aan dat de helft van de Leuvenaars bereid is om mee te praten over de stad. De Leuvense gemeenteraad wil dus zijn open blik behouden en verlaagt nu de handtekeningendrempel naar van 855 naar 750 handtekeningen. Ze is daarmee de tweede centrumstad van Vlaanderen die dit doet, sinds steden en gemeenten zelf de drempel kunnen bepalen onder het Decreet Lokaal Bestuur.

“We willen vooral een gemeenteraad zijn, waar iedereen welkom is. Iedereen kan de gemeenteraad live bijwonen of volgen via de audiostreaming op leuven.be. Door onze werking te vernieuwen en te verdiepen hopen de raadsleden inwoners warm te maken om eens mee te luisteren. Door de debatten inhoudelijk te verbeteren, kunnen we beter beleid voeren en beslissingen transparanter maken”, aldus voorzitter Dorien Meulenijzer.

Zes fracties - Sp.a, Groen, CD&V, N-VA, Open VLD en Vlaams Belang - steunen het nieuwe reglement. Hiermee wordt er een sterke basis gelegd voor de debatten in de gemeenteraad tijdens de komende legislatuur.

Namens 6 gemeenteraadsfracties ondertekend door de fractievoorzitters Lothe Ramakers (sp.a), Eva Platteau (Groen), Johan Geleyns (CD&V), Zeger Debyser (N-VA, vicefractievoorzitter), Rik Daems (Open VLD), Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang).

Contacteer ons
Dorien Meulenijzer voorzitter gemeenteraad Leuven
Dorien Meulenijzer voorzitter gemeenteraad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven