Leuvense gezinnen krijgen voortaan automatisch bepaalde toelagen waar ze recht op hebben

Het is voor gezinnen niet altijd eenvoudig om wegwijs te geraken in de premies en toelagen waarop ze recht hebben. Vorig jaar hervormden de stad Leuven en het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket al samen de geboortetoelage en de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Nu gaat de samenwerking nog verder. Leuven zal de toelagen rechtstreeks betalen aan de gezinnen die er recht op hebben, op basis van de gegevens van het Groeipakket en zonder administratieve rompslomp voor de ouders. Deze primeur voor Vlaanderen komt tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Leuven zet hiermee een grote stap op het vlak van automatische rechtentoekenning.

Stad Leuven keert een geboortetoelage uit aan ouders die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het jaar dat ze een kindje kregen. Ouders met een kind met een beperking, ontvangen elk jaar een toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking.

Vorig jaar breidde de stad het aantal rechthebbenden voor de geboortetoelage uit en vereenvoudigde ze de aanvraagprocedure in samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Het agentschap weet wie recht heeft op de toelagen en bracht vervolgens alle rechthebbenden zelf op de hoogte van deze toelage. Op die manier werd de administratie voor de ouders vereenvoudigd. Ze moesten geen extra bewijsstukken meer indienen en de brief was meteen ook het aanvraagformulier. Ouders moesten enkel nog hun rekeningnummer invullen, de brief ondertekenen en terugbezorgen aan de stad. Door deze samenwerking werd de administratieve last zowel voor de ouders als voor de medewerkers vereenvoudigd en ontvingen meer mensen die er recht op hebben deze toelagen.

Automatisch toelagen ontvangen
Vanaf januari 2023 gaat de samenwerking tussen de stad en het agentschap nog een stap verder. Het agentschap deelt voortaan de nodige gegevens op een veilige manier met de stad. Zo kan stad Leuven de financiële tegemoetkomingen rechtstreeks betalen aan de gezinnen die er recht op hebben. Wie recht heeft op deze toelagen, hoeft er helemaal niets meer voor te doen en ontvangt ze voortaan automatisch.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met Gemeente zonder Gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. Dat 44 gemeenten samen dit project indienden zorgt voor een versnelde uitrol in Vlaanderen. In totaal investeren we 34,5 miljoen euro in 61 verschillende projecten over heel Vlaanderen waar 178 steden en gemeenten bij betrokken zijn. Op deze manier zorgen we voor een betere lokale digitale dienstverlening.”

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits: “Vlaamse steden en gemeenten betalen vaak eigen lokale toelagen uit in het kader van hun gezinsbeleid. Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen die er recht op hebben te bereiken, doordat zij niet beschikken over de gegevens om dit automatisch te verwerken. Daarom hebben we besloten om de gegevens van het Groeipakket op een veilige manier ter beschikking te stellen, zodat gezinnen geen toelagen mislopen. Leuven is hiermee als eerste van start gegaan, met resultaat. Door de automatische toekenning bereikt Leuven alvast 112 gezinnen meer met de geboortetoelage. Ik moedig daarom alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan om met dit aanbod aan de slag te gaan.”

“Met dit initiatief zal Leuven 100% van de doelgroep bereiken via automatische rechtentoekenning. Zo zorgen we dat alle gezinnen de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben en nemen we heel wat zorgen en administratieve drempels weg. Dat sluit volledig aan bij het lokaal beleid in het kader van kinderarmoedebestrijding en het inclusief gezinsbeleid”, zeggen schepenen Bieke Verlinden en Lies Corneillie. “We hopen dat we in de toekomst ook andere toelagen op een gelijkaardige manier automatisch kunnen toekennen.”

De Leuvense cijfers tonen aan dat deze aanpak haar vruchten afwerpt. De voorbije 20 jaar ontvingen jaarlijks gemiddeld 140 gezinnen de geboortetoelage en 230 gezinnen de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Nu de toelagen automatisch toegekend zullen worden, krijgen maar liefst 252 gezinnen de geboortetoelage en 477 gezinnen de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking. Deze cijfers tonen aan dat in het verleden een groot aantal gezinnen de toelagen misliepen, vermoedelijk omdat ze er niet van op de hoogte waren of niet wegwijs geraakten uit de administratieve rompslomp.

Leuven bijt de spits af
Deze nieuwe aanpak maakt deel uit van het project Family ProEf waar Leuven deel van uitmaakt. Leuven heeft als partner in dit project de primeur om de eerste uitbetaling in samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket te doen. Family ProEf kwam tot stand met 500.000 euro steun uit het relanceplan Gemeente zonder Gemeentehuis van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Gemeente Wingene zet zich als trekker samen met 43 andere lokale besturen in om gezinnen gerichte, maximaal geautomatiseerde en proactieve voordelen toe te kennen binnen het lokale gezinsbeleid.

“De dienstverlening van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket kan een groot verschil maken voor lokale besturen die een inclusief en sterk ontwikkeld sociaal gezinsbeleid willen voeren en ervoor willen zorgen dat gezinnen automatisch krijgen waar ze recht op hebben”, zegt Leo Van Loo van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.

Om deze samenwerking structureel mogelijk te maken werd op 9 november 2022 het oprichtingsdecreet van het agentschap aangepast.

 

Het project Family ProEf werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

samenwerking stad Leuven en VUTG.pdf

PDF - 257 Kb

 

Geboortetoelage
Voor Leuvense gezinnen met een beperkt inkomen.
Stad Leuven
Toelage voor opvoeding van een kind met een beperking
Voor opvoeders van een kind met een beperking.
Stad Leuven

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be