Leuvense onderwijswereld samen op zoek naar beleid rond smartphones en sociale media

Kinder- en jeugdwerkers en de hele onderwijssector krijgen steeds meer te maken met online pestgedrag. Het is vaak niet eenvoudig om daar adequaat op te reageren. Stad Leuven organiseerde daarom vandaag een opleidingssessie rond die thematiek. De opleiding past in een breder traject dat de stad samen met de vele onderwijspartners verder zal uitrollen rond het gebruik van sociale media op en naast school.

“We krijgen veel vragen van zorgleerkrachten, leraren en directies rond sociale mediagebruik bij leerlingen. Zij zien sommige jongeren worstelen met wat ze zien passeren op sociale media. Ze zijn er voortdurend getuige van onhaalbare schoonheids- of andere idealen, maar ook van pestgedrag en soms zelfs gewelddadige situaties”, weet schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “We zien als volwassenen hoe jongeren daar ongelukkig door worden. Onderwijsmakers en jongerenwerkers zijn op zoek naar manieren waarop ze jongeren kunnen ondersteunen. Dat is niet evident, want de meesten van ons zijn zelf niet opgegroeid met sociale media.”

De uitdaging is niet nieuw, en de stad heeft al acties en opleidingssessies opgezet rond cyberpesten. Ze breidt dat aanbod nu uit met een traject specifiek voor onderwijsmakers en kinder- en jongerenwerkers. Voor volgend schooljaar bekijkt ze hoe ze ook nog extra sessies voor jongeren en ouders kan inrichten. Het Leuvense onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken zal de verschillende onderwijspartners, leerlingen en ouders samenbrengen om van elkaar te leren en hun beleid rond smartphonegebruik onderling af te stemmen. Zo zullen zij in de toekomst beter kunnen reageren op pestgedrag op sociale media en kunnen ze samen komen tot en helder beleid rond het smartphonegebruik op school.

Opleidingssessies
In de opleidingssessies voor leraren en andere onderwijsmakers, ligt de focus op kennismaking met het sociale mediagebruik van jongeren en het wetgevend kader . In een eerste sessie maken de experten van Link in de Kabel de deelnemers wegwijs in het landschap van sociale media en hoe jongeren zich daarin bewegen. In een tweede sessie krijgen ze meer informatie over het wetgevend kader en welke rol de politie kan opnemen als er sprake is van een problematische situatie.

In het najaar kunnen onderwijsmakers en jeugdwerkers ook deelnemen aan een leer- en netwerkvoormiddag in de onderwijsliving. Die dag leren ze in workshops bij van experten en van elkaar en krijgen ze meer info over waarvoor ze bij de stad terecht kunnen.

Samenwerking in netwerk
De Leuvense onderwijsmakers gaan binnen SOM ook verder samen op zoek naar een meer structurele aanpak. Op dit moment heeft immers elke school zijn eigen beleid. Steeds meer scholen voeren een verbod tijdens de lesuren in, andere houden het bij gerichte momenten met en zonder smartphone. Door hierover onderling uit te wisselen, kunnen ze van elkaar te leren. Door ook ouders, leerlingen en andere experten te betrekken hopen ze samen te komen tot een beleid dat werkt, waar iedereen achter staat en ook gelukkiger van wordt.

Meer informatie over deze initiatieven zal vanaf volgend schooljaar te vinden zijn op Leuven voor scholen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be