Leuvense scholen starten veilig op 1 september

Stad Leuven en de verschillende kleuter-, lagere en secundaire scholen bereiden zich voor om de opstart vanaf 1 september veilig te laten verlopen. Net zoals ze deden sinds maart, zitten de verschillende schooldirecties samen om ervaringen en tips te delen om zich goed te organiseren. Want vanaf 1 september komen meer dan 4.000 kleuters, meer dan  7.000 lagere schoolkinderen en meer dan 13.000 jongeren naar een Leuvense school om er les te volgen.

“We zijn enorm blij dat de kinderen en jongeren voltijds kunnen starten op school. Het is goed dat ze persoonlijk kennis kunnen maken met de leerkrachten, hun vrienden kunnen ontmoeten en tegelijk interactief en intensief leren in de klas”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Het virus is nog niet weg, we doen er dan ook alles aan om hen veilig naar school te laten gaan. Daarvoor werken we met alle scholen, de CLB’s en de stad samen. Intussen kunnen we al terugvallen op de ervaringen van de periode voor de zomervakantie.”

De motivatie erin houden
Terug naar school gaan zal niet hetzelfde zijn als voorheen, we zullen onze gewoontes moeten aanpassen. Samen zoeken we naar manieren om de motivatie erin te houden”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. De stad ontwikkelde een campagne met posters, een spel voor de allerkleinsten en vloerstickers. Zo blijven de hygiënemaatregelen in herinnering.

Veilig naar en op school
De Leuvense scholen zijn er in ieder geval klaar voor. Zij hebben de schoolgebouwen zo ingericht dat de leerlingen de hygiënemaatregelen gemakkelijk en overal in de gebouwen kunnen volgen. De scholen bekijken hoe zij de luchtkwaliteit in de klaslokalen kunnen monitoren en ze zullen hierover  ervaringen uitwisselen. Om de leerlingen naar en van school te krijgen, zullen de scholen tips geven om dat op een veilige manier te doen. Samen met De Lijn, de politie en de gemeenschapswachten zal de stad dit mee opvolgen, bijsturen en helpen waar nodig.

Nauwgezet opvolgen
De scholen en de stad zullen de situatie de komende weken op de voet volgen en ervoor zorgen dat goede ideeën snel doorsijpelen in alle scholen. “Achter de schermen brengen we de directies regelmatig samen. In een wekelijks overlegmoment kunnen ze hun vragen delen, elkaars ervaringen horen en bekijken we hoe de stad hen verder kan ondersteunen. Dankzij die samenwerking is onderwijs maken in Leuven zo uniek en kunnen we met vertrouwen naar het komende najaar kijken”, besluit schepen Wadera.

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven