Leuvense stadsbestuur reageert op mogelijke intrekking erkenning Al Ihsaan-moskee

Het Leuvense stadsbestuur neemt akte van het persbericht waarin minister Homans laat weten dat zij de procedure om de erkenning van de Leuvense Al Ihsaan-moskee in te trekken wil opstarten. Het stadsbestuur heeft echter nog geen enkel element van het dossier of verslag waarop de minister zich beroept mogen ontvangen en kan bijgevolg op dit moment geen inhoudelijke uitspraken doen.

Het spreekt voor zich dat de stad alle elementen zal onderzoeken en binnen de wettelijke procedure een gefundeerd advies zal uitbrengen aan de minister.

Het Leuvense college benadrukt dat het tot op heden steeds op een positieve manier samenwerkt met de Al Ihsaan-moskee. Ook met de buurt, politie, stadsdiensten en andere betrokken partners zijn de ervaringen en de samenwerking positief. Uit het activiteitenverslag van 2018, dat aan de stad werd overgemaakt, blijkt dat de moskeegemeenschap zich open en positief opstelt en heel wat activiteiten organiseert die het samenleven bevorderen.

Daarnaast wijst het stadsbestuur erop dat de erkenning van de moskee het net mogelijk maakt om controle door de overheid uit te voeren en voorwaarden op te leggen, zoals het preken in het Nederlands, het publiceren van Nederlandstalige verslagen op de website van de moskee, een activiteitenverslag, een democratisch verkozen bestuur … Het intrekken van de erkenning zou de bestaande goede samenwerking en de controle dus net in het gedrang brengen.

Het Leuvense stadsbestuur betreurt tot slot de manier van werken waarbij er al via de media gecommuniceerd werd nog vooraleer de aangetekende brief over de intrekking de stad had bereikt. Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid, onroerend erfgoed en erediensten
Carl Devlies schepen van financiƫn, ruimtelijk beleid, onroerend erfgoed en erediensten
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven