Lichtkunstwerk 365 wordt tijdelijk nieuw landmark aan de Vaartkom

Op vrijdag 24 mei onthulde de stad Leuven het lichtkunstwerk 365 van het kunstenaarstrio LAb[au] in het Sluispark. Met dit kunstwerk benadrukt de stad het belang van de Vaartkom voor de toekomstige cultuurtoeristische uitstraling van de stad. Na een feestelijke avond met receptie en muziek werd om 00.01 het eerste woord dat het kunstwerk willekeurig genereert aan het grote publiek getoond. De komende 365 dagen kan je hier telkens een nieuw woord ontdekken.

Met het kunstwerk initieert stad Leuven een nieuw landmark dat de komende 5 jaar, jaarlijks van plaats zal veranderen. Het kunstwerk is aldus adopteerbaar door verschillende plaatsen of organisaties en staat symbool voor vernieuwing en opwaardering. De keuze voor deze eerste plek - het dak van De Hoorn, zichtbaar vanuit het Sluispark - is natuurlijk geen toeval gezien de grote stadsvernieuwing en nieuwe stedelijke dynamiek van de Vaartkom.

365 is veel meer dan een landmark alleen. Het woord (licht, informatie, taal, betekenis) zal zorgen voor interactie en dynamiek tussen bewoners, passanten en bezoekers.

Lichtkunstwerk 365
365 is een ‘auto-poëtisch’ lichtkunstwerk samengesteld uit een alfanumeriek 16-segmenten display. Elk gegenereerd woord bestaat uit 7 letters en kan slechts eenmaal voorkomen. De titel van het kunstwerk verwijst naar het aantal dagen van het jaar. Deze woordenmachine stelt onze dagelijkse gewoonten en de betekenis van informatieborden binnen het postindustriële landschap in vraag. 

16-segmenten displays zijn een van de vroegste technieken om tekst of cijferinformatie op dynamische wijze af te beelden en werden op grote schaal aangewend in het openbaar vervoer. Ze zijn opgebouwd uit individueel aanstuurbare lichtelementen, waardoor hun combinatie toelaat alle 26 karakters van het alfabet te vormen.

LAb[au]
LAb[au] is het kunstenaarstrio Manuel Abendroth, Jérôme Decock en Els Vermang. Hun atelier bevindt zich in Het Maritiem Kwartier in Brussel. Het trio bevraagt in hun werk hedendaagse esthetiek en semiotiek, aan de hand van een algoritmische en conceptuele benadering. Hun kunstwerken zijn gekarakteriseerd door geometrie, kleur, licht en beweging.

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Marnix Gybels projectdeskundige
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Marnix Gybels projectdeskundige
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven