Buitengewoon onderwijs Leuven nieuwe ambassadeur voor Able - Onbeperkt Le(u)ven

M - Museum Leuven heeft vorige week het Able-ambassadeurschap doorgegeven aan het buitengewoon onderwijs van Leuven. Het buitengewoon onderwijs gaat nu, samen met de stad Leuven, haar kennis en expertise rond toegankelijkheid in kaart brengen en delen met de rest van het Leuvense onderwijs.

Able - Onbeperkt Le(u)ven is een overkoepelend concept rond toegankelijkheid van de stad Leuven voor personen met een beperking. “Able vormt de kapstok voor verschillende acties en activiteiten rond toegankelijkheid”, zegt Denise Vandevoort, schepen van diversiteit en gelijke kansen.

Een toegankelijker museum
Als eerste ambassadeur van Able werd in 2016 voor M - Museum Leuven gekozen. “Iedereen heeft recht op cultuur en om het museum toegankelijker te maken, moeten we zoveel mogelijk drempels wegnemen”, klonk het bij het museum. M werkte daarvoor samen met de adviesraad toegankelijkheid van de stad en de gespecialiseerde organisatie Inter. Zij hebben de infrastructuur van M gescreend en een rapport met sterke en zwakke punten opgesteld dat het museum als leidraad heeft gebruikt om  allerhande aanpassingen en ingrepen uit te voeren.

Bij het opstellen van tentoonstellingen wordt voortaan extra rekening gehouden met toegankelijkheid. Dit houdt onder meer in dat de collecties voldoende belicht zijn en dat er overal een ruime doorgang is. Het personeel en de curatoren van het museum hebben vorming gekregen over hoe ze mensen met een beperking goed kunnen begeleiden en hoe bepaalde tentoonstellingen ook inhoudelijk toegankelijker kunnen worden gemaakt.

M - Museum Leuven bundelde al haar bevindingen en ingrepen rond toegankelijkheid in een folder die beschikbaar is in het museum en bij de afdeling diversiteit en gelijke kansen. Je kan de folder ook aanvragen via diversiteit@leuven.be. 

Buitengewoon onderwijs neemt de fakkel over
Nu gaat het buitengewoon onderwijs van Leuven aan de slag als Able-ambassadeur. “We hebben bewust voor het buitengewoon onderwijs gekozen als nieuwe ambassadeur. Het heeft alle expertise in huis op vlak van inclusief onderwijs. Met dit ambassadeurschap kunnen zij hun goede praktijken oplijsten en deze daarna  delen met de ganse onderwijssector. Het buitengewoon onderwijs kan nu de kans grijpen om toonaangevend te zijn op vlak van meer fysieke en mentale toegankelijkheid in de  Leuvense scholen. Hiervoor krijgt het ook financiële ondersteuning van de stad”, aldus Vandevoort.

Binnen het buitengewoon onderwijs is er de kennis over hoe klaslokalen ingericht moeten worden om zo toegankelijk mogelijk te zijn, over welke communicatie er nodig is en welke infrastructurele aanpassingen eventueel moeten worden uitgevoerd. “De inrichting van de klassen is van enorm belang als je naar toegankelijkheid kijkt. Maar ook de lesinhoud, de mobiliteit van de leerlingen en nog vele andere zaken moeten onder de loep genomen worden. Dat gaat nu de komende periode bekeken worden door de betrokken partners”, besluit de schepen.

 

Meer info:

 

Denise Vandevoort  schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking, tel. 016 27 22 07, gsm 0474 30 82 65, denise.vandevoort@leuven.be

 

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking, stad Leuven
Buitengewoon Onderwijs Woudlucht
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking, stad Leuven
Buitengewoon Onderwijs Woudlucht
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven