maakleerplek zoekt pioniers

maakleerplek opent in februari 2021 de deuren in de Molens van Orshoven en de silo’s aan de Vaartkom. Stad Leuven installeert er in samenwerking met Ertzberg een tijdelijke open werkplaats waar er samen geëxperimenteerd wordt met ideeën voor de toekomst voor maken en leren.

Het bouwontwerp van ‘maatschap POLO – Vanhout – Infrabo’ wordt op dit moment gerealiseerd. Het bouwteam maakt gebruik van duurzame materialen en technieken en zorgt voor flexibiliteit en herbruikbaarheid. 

“De werken in de silo’s en de Molens van Orshoven aan de Vaart  zijn gestart, dat is een belangrijke stap. Nu is het tijd om Leuvenaars, Leuvense bedrijven, kunstenaars en scholen uit te nodigen om de ruimte in te nemen, om elkaar te ontmoeten, om te leren en te creëren, om samen meer te kunnen dan apart. Want maakleerplek moet een plaats worden waar ideeën bruisen en projecten groeien”, zegt schepen van onderwijs en economie Lalynn Wadera.

maakleerplek zal plaats bieden voor break-outs, lessen, ateliers, workshops, vergaderingen, co-werkplekken, een kantine … en creëert ruimte en tijd voor iedereen van en rond Leuven om samen te experimenteren met ideeën voor de toekomst.

Elke activiteit bij maakleerplek is gericht op maken en op leren. Alle deelnemers zijn er gelijkwaardig en nemen mee verantwoordelijkheid op voor het slagen van het groter geheel. Iedereen kan er in alle vertrouwen ideeën uitwerken en dingen uitproberen, op zoek naar mogelijke antwoorden op de diverse maatschappelijke, sociale, ecologische, economische en culturele uitdagingen van vandaag. Het experimenteren staat centraal en de uitkomsten van deze experimenten kunnen niet op voorhand worden vastgelegd. Het is een open plek: alle deelnemers delen met anderen wat ze maken, hoe ze iets maken en wat ze daarvan geleerd hebben. In maakleerplek wordt er gebruik gemaakt van recuperatiematerialen en grondstoffen uit de stad.

Samen rond de tafel, van begin tot einde
Stad Leuven nodigt alle organisaties en personen die actief willen deelnemen aan maakleerplek uit om zich in te schrijven voor een participatief traject. Dat kan nog tot 29 september via www.leuven.be/maakleerplek#hoe-deelnemen-aan-het-participatief-traject-5

Toekomst

  • september 2020 : inschrijven voor het participatief traject tot 29 september
  • oktober – November 2020: participatief traject
  • december 2020: einde van de werken
  • januari 2021: inrichtingswerken en verhuis naar de site
  • februari 2021: opening van maakleerplek
  • december 2022: einde van het experiment 

Wie vragen heeft over maakleerplek, meer informatie wil of wil stappen in het ontwerptraject kan contact opnemen met  Tine Brems via 0492 13 29 34 of maakleerplek@leuven.be

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Tine Brems coördinator maakleerplek
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Tine Brems coördinator maakleerplek
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven