Masterplan podiumkunstensite zorgt voor meer groen en water in het hart van de stad

De stad werkt aan een gloednieuw podiumkunstengebouw, dat tegen 2027 klaar zal zijn. Het cultuurcomplex vormt de kern van een nieuwe podiumkunstensite die het oudste deel van Leuven herstelt en zorgt voor publieke ruimte met meer water en groen. Om dit in goede banen te leiden, maakte het gerenommeerde architectenbureau Sergison Bates Architects (Londen) samen met de stad een masterplan voor de brede omgeving op. Dit is het kader voor de verdere ontwikkeling van de site en haar deelprojecten. 

De stad kiest er bewust voor om de nieuwe culturele infrastructuur in de binnenstad te bouwen, in de omgeving rond het voormalige Sint-Pietersziekenhuis. De site bestaat uit het nieuwe podiumkunstengebouw en de daarnaast gelegen Romaanse Poort, de Predikherenkerk en de publieke ruimte die deze plekken verbindt. De site nestelt zich op een blauwgroene as die culturele, creatieve, educatieve en erfgoedspelers met elkaar verbindt. Via de Brusselsestraat sluit de site bovendien aan op toeristische trekpleisters, zoals het historisch stadhuis en de Sint-Pieterskerk, de Oude Markt, de Universiteitshallen...

Water, groen en geschiedenis
“De omgeving was door het ziekenhuis grondig aangetast”, verzucht schepen van ruimtelijk beleid en ontroerend erfgoed Carl Devlies. “De Dijle was onzichtbaar en de ziekenhuistorens overschaduwden de historische gebouwen in de buurt. Gelukkig wordt deze mastodont nu geveld en krijgt de omgeving weer ademruimte. Het nieuwe masterplan grijpt immers terug naar de landschappelijke en historische basis om een nieuwe toekomst te bouwen.”

De verschillende Dijlearmen komen, waar mogelijk, bovengronds. “Onder meer in de Brusselsestraat komt er her en der zichtbaar water. Het markeert het begin van de uitgebreide winkelwandelzone en de plaats van de oude stadsomwalling. Voor het concreet ontwerp organiseert de stad in de loop van oktober een buurtoverleg met bewoners en handelaars”, zegt Carl Devlies.

Pleintjes en doorsteken
“Door de inplanting van het nieuwe podiumkunstengebouw langs de rooilijn van de Brusselsestraat en de vele doorgangen en tussenpleintjes, herstellen de architecten het typisch Leuvens netwerk van pleintjes en snelle doorsteken. Het zal er heerlijk toeven zijn, met grote kans op een verrassende culturele prikkel. De lijst van waardevolle gebouwen in de omgeving is lang en indrukwekkend: de Predikherenkerk, de hele Romaanse Poort met de historische binnenkoer, het restant van het oud Sint-Pietersgasthuis, enkele stadspanden langs de Aa… Al deze gebouwen krijgen nieuw leven ingeblazen. De stad onderzoekt nu hoe deze historische gebouwen ingezet kunnen worden om het geheel nog levendiger te maken,” aldus Carl Devlies.

Future-proof’ culturele infrastructuur
“Leuven is een ambitieuze stad met internationale oriëntatie. Cultureel Leuven heeft een bijzondere dynamiek, met een jonge en performante kunstensector, krachtdadige stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. De vraag naar een groter podium, ideale omstandigheden om podiumkunsten te presenteren en de mogelijkheid om grotere en technisch uitdagendere voorstellingen te kunnen aanbieden, leeft al meer dan 15 jaar”, stelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Leuvenaars houden van cultuur, de vraag naar meer aanbod en publiekscomfort blijft stijgen. Leuven is klaar voor een sterke nieuwe impuls op het vlak van culturele infrastructuur die voldoet aan deze en toekomstige noden. De podiumkunstensite biedt een future-proof antwoord, als stedelijke ontmoetingsplek en vernieuwende kunstenplek met lokale, regionale en internationale ambitie.”

Een plek voor en door Leuvenaars
De plannen passen in de ontwikkeling van de Benedenstad die in het najaar van 2019 uitgebreid is voorgesteld aan de Leuvense bevolking en het middenveld. Het masterplan van de podiumkunstensite en het daaropvolgende voorontwerp krijgt mee vorm door de input die Leuvenaars en andere betrokken actoren gaven. Dit is zonder meer belangrijk voor het hele project, zowel in de bouwfasen als in de uitrol vanaf 2027.

Stedelijke ontmoetingsplek met Europese ambitie
“De podiumkunstensite zal functioneren als een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en iedereen zich thuis voelt. Voor jong en oud, inwoners en bezoekers, mensen uit diverse culturen valt hier steevast iets te beleven. De podiumkunstensite wordt de culturele motor van deze sociale verbinding en interactie, onze culturele woonkamer, gelegen in het historische hart van de stad. De podiumkunstensite wordt dan ook een belangrijke extra troef om in 2030 de ambitie ‘Europese Culturele Hoofdstad’ waar te maken”, besluit Denise Vandevoort.

Vragenronde en feedback
Afgelopen week werd het afgeronde masterplan voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. De gemeenteraadsleden krijgen nu ruim de tijd voor een vragenronde en feedback. Eind september zal het masterplan ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad. 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]