Masterplannen Wijgmaal klaar

Met het project ‘Wijgmaal in de steigers’ werkt stad Leuven aan de toekomst van deze deelgemeente. Tussen de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat en voor de sites Ymeria, Remy en de stationsomgeving zijn nieuwe ontwikkelingen gepland. Via het participatietraject met de bewoners werd ondertussen heel wat informatie verzameld om die plannen te verfijnen. De twee masterplannen worden op 28 maart aan de gemeenteraad voorgelegd.

Drie grote projectgebieden – de omgeving Wakkerzeelsebaan en de Ymeria- en Remysite – worden in de toekomst respectievelijk een woonwijk met verschillende voorzieningen, een sport- en landschapspark en een polyvalente campus.

“Wijgmaal is een bijzonder fijne plek om te wonen, bleek ook uit het traject ‘Wijgmaal in de steigers’, waar de inwoners zeer constructief mee nadachten over het leven en werken in Wijgmaal”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Met deze twee masterplannen zal Wijgmaal erop verbeteren, binnen de eigenheid die de deelgemeente kenmerkt.” In de zomer van 2020 werden de eerste ideeën verzameld via het inspraakplatform ‘Leuven maak het mee’, gevolgd door een 15-koppig willekeurig geloot burgerpanel met inwoners van Wijgmaal dat aanbevelingen deed. Via verschillende infomomenten en nieuwsbrieven raadpleegde en informeerde de stad de Wijgmalenaren.

Duurzame en veelzijdige woonwijk rond Wakkerzeelsebaan
“Tussen de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat worden tal van functies gecreëerd rond ontmoeting, groen, sport en spel. Er komt een nieuwe woonwijk met een 400-tal woningen, onder meer sociale huurwoningen, woningen met een tuin, appartementen, collectieve woningen … Daarnaast komt er bijna 10 hectare park, een nieuwe school, een ontmoetingscentrum, een kinderdagverblijf en een antenne van Kind en Gezin en het OCMW bij”, somt schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies op. Er worden geen woningen onteigend, de hoogte van de gebouwen wordt beperkt, en er komen ondergrondse en buurtparkings, een tunnel onder de spoorwegen en nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen.

Sport- en landschapspark Ymeria
Ymeria wordt een sport- en landschapspark dat voor iedereen toegankelijk is en een veilige verbinding vormt voor voetgangers en fietsers tussen Wijgmaal en Wilsele-Putkapel. “De sportinfrastructuur op Ymeria is aan vernieuwing toe”, zegt schepen Devlies. “Van die gelegenheid maken we gebruik om de hele site beter te organiseren. We verhuizen de sport- en turnhal naar Remy, waardoor er op Ymeria meer ruimte komt voor groen, water, rustplekken en andere sportaccommodatie. Zo wordt Ymeria opnieuw herkenbaar als eiland, net als vroeger. We leggen de Leibeek en de linkerarm van de Dijle opnieuw open en maken het water toegankelijker. Er komen drie voetbalvelden en twee veldjes die gebruikt kunnen worden voor allerlei sporten, naast een sportplein en een openlucht fitness. De oude gebouwen worden afgebroken en vervangen door enkele nieuwe gebouwen. Doorheen de site komen er wandel- en fietspaden.”

Polyvalente campus en kantoorruimte Remy
Vandaag is Remy vooral een kantoor- en pendelcampus. “In de toekomst zal er ook ruimte zijn voor sport, cultuur en horeca. Zo benutten we de site ook optimaal na de werkuren”, vervolgt schepen Devlies. “Met meer en gebundelde parkeerruimte, ook voor fietsers, en een aangepaste stationsomgeving is de site voor iedereen vlot bereikbaar. Een nieuwe tunnel onder de sporen maakt het stationsplein autovrij, met ruimte voor voetgangers, fietsers en een skatepark.”

Er komt ook een nieuw sportcomplex met extra ruimte voor de vele Leuvense sportclubs. Er zullen ook heel wat verenigingen terecht kunnen, er zal een evenementenruimte zijn, een ontmoetingsruimte, ruimte voor kleine horeca of een cafetaria ... Zo wordt het een aangename verblijfsplek voor de buurt en voor de mensen die er overdag werken, of ‘s avonds komen sporten.

Vervolgstappen
Op 28 maart worden de masterplannen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en in april organiseert de stad hierover een infomoment. Daarna volgt de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waarrond nieuwe infomomenten worden georganiseerd.

Meer informatie
Via de brochure ‘Wijgmaal in de steigers – ontdek de eerste plannen’ wordt duidelijk uitgelegd welke feedback er werd weerhouden.

plannen Wijgmaal .pdf

PDF - 10 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]