Meer met minder - Leuven verdeelt capaciteitsmiddelen slim

Leuvense secundaire scholen ontvangen de komende schooljaren 6.406.193 euro om uit te breiden, goed voor 816 extra leerlingen  Dat maakte Vlaams minister voor onderwijs Hilde Crevits net voor de paasvakantie bekend. “Een stap in de goede richting”, zo vindt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Maar de nood naar bijkomende plaatsen in Leuven is hoog, en die zal de komende jaren nog toenemen. Daarom vragen we de minister nog bijkomende middelen voor Leuven vrij te maken.”

Ook de Leuvense onderwijspartners zijn blij met de financiële tegemoetkoming van de overheid.  “Onze scholen hebben sterke nieuwbouwplannen, het is vooral een uitdaging om die te financieren. We zijn blij nu te weten dat we daarvoor op korte termijn al wat overheidssteun zullen krijgen”, zeggen coördinatoren Danny Pijls (KSLeuven), Kaat Vandensavel (Huis11), Lut Lambert (Scholengemeenschap Leuven) en An de Vogelaere (Steinerschool De Zonnewijzer).

Leuven verenigt krachten
Leuven verwacht tegen 2025 een capaciteitstekort voor meer dan 2.000 leerlingen. Enkel in Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas is de verwachte groei in absoluut aantal leerlingen groter. Leuvense scholen verenigden zich netoverschrijdend om te komen tot een evenwichtige en solidaire verdeling van de middelen. “Al sinds 2015 leidt de stad een taskforce waarin alle Leuvense onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd. De taskforce bracht de capaciteitsdruk in kaart en zocht naar mogelijkheden voor uitbreiding, zowel binnen bestaande schoolinfrastructuur, als nieuwe opportuniteiten”, zegt Filip Huysmans, afdelingshoofd van de dienst onderwijs van stad Leuven.

Een analyse van de onderzoeksresultaten leert dat het voor Leuven specifiek een uitdaging is om ook scholen in randgemeentes te creëren.  66% van alle leerlingen in Leuvense scholen woont niet in Leuven zelf. Daarom breidde de Leuvense taskforce zich uit naar de randgemeentes. De gemeente Herent wil een eerstegraadsschool oprichten en stapte daarom graag mee in de taskforce. “Door Herent mee te nemen in de onderhandelingen reduceren we de druk op de Leuvense scholen en versterken we de aansluiting bij het plaatselijke basisonderwijs. We hopen zo ook de druk op het verkeer en de overvolle bussen richting Leuven te reduceren. Wie weet maken jongeren zo sneller de keuze voor de fiets”, zo klinkt het bij de werkgroep.

Lef
Met dat samenwerkingsmodel hebben de scholen en de lokale politici veel lef getoond. “Een beperkt budget vraagt in een grote taskforce veel solidariteit tussen de partners”, weet schepen van onderwijs Lalynn Wadera uit ervaring.  Allemaal samen dienden de scholen projecten in, goed voor meer dan 1.400 plaatsen in de eerst komende 3 jaren. Daarvoor schatten we 34.000.000 euro subsidies nodig te hebben. Dat was ruim boven de 6.000.000 euro die de overheid ter beschikking stelde voor Leuven. “We hadden op dat moment kunnen kiezen om niet meer met alle scholen samen in te dienen. Maar de scholen, stad Leuven en gemeente Herent geloven in de kracht van de samenwerking en ze zijn als taskforce samengebleven”, gaat de schepen verder.

Met meer minder doen is een kwestie van slim en solidair verdelen
Het was dus meer doen met minder. Alle scholen schroefden de subsidie-aanvraag terug, maar niet hun ambities. Voor het Leuvens onderwijs is het belangrijk dat àlle scholen en de randgemeentes krachten bundelen om het groeiend aantal leerlingen gelijkmatig te spreiden.  “Iedereen heeft zich heel constructief en solidair opgesteld, dat waardeer ik heel hard”, zegt schepen Lalynn Wadera. “We engageren ons om verder te zoeken om nog middelen te vinden.”

Hopen op nog een stuk van de extra middelen
In totaal maakt de Vlaamse overheid 151.000.000 euro vrij om alles samen 16.200 extra stoelen te creëren. Voor de verdeling van die middelen konden scholen subsidiedossiers indienen. Na de verdeling van die middelen besliste de overheid om bijkomend nog 50 miljoen euro te investeren. Voor de verdeling van die bijkomende middelen hoopt de taskforce van alle Leuvense scholen dat er nog een deel aan hen zal toekomen. “De nood in Leuven is hoog en we doen er alles aan om de schaarse middelen optimaal in te zetten. De zoektocht naar noodzakelijke en bijkomende middelen blijft voortgaan”, zo zegt schepen Wadera.

De Leuvense onderwijspartners vragen dan ook aan de minister om hun dossiers terug in overweging te nemen bij de verdeling van de bijkomende middelen en ze vragen haar om daarover in constructief overleg te gaan.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Danny Pijls coördinerend directeur Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Kaat Vandensavel Algemeen directeur GO! Scholengroep Huis11
Lut Lambert Coördinerend directeur Scholengemeenschap Leuven (Provinciaal Onderwijs),
An De Vogelaere Directeur middelbare school – Steinerschool Leuven De ZonnewijzerAn.devogelaere@steinerschoolleuven.be
Filip Huysmans Afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Danny Pijls coördinerend directeur Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Kaat Vandensavel Algemeen directeur GO! Scholengroep Huis11
Lut Lambert Coördinerend directeur Scholengemeenschap Leuven (Provinciaal Onderwijs),
An De Vogelaere Directeur middelbare school – Steinerschool Leuven De ZonnewijzerAn.devogelaere@steinerschoolleuven.be
Filip Huysmans Afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven