Merendeel openbare werken in Leuven beginnen stil te vallen

Tot vandaag bleven de meeste aannemers die wegeniswerken aan het uitvoeren waren voor de stad Leuven doorwerken. Door de verstrengde federale maatregelen leggen de aannemers nu verschillende werven in Leuven gefaseerd zelf stil omwille van veiligheidsoverwegingen naar hun werknemers toe of omdat er geen grondstoffen meer aangeleverd worden.

Schepen van openbare werken Dirk Vansina : ‘De toezichters van de stad controleren of de werven veilig achtergelaten worden, verwijderen overbodige parkeerverboden en zorgen ervoor dat iedereen zijn woning kan bereiken. De stad Leuven startte recent geen nieuwe grote werven meer op omdat het erg onzeker is of de werven zullen kunnen verdergezet worden. Werken veroorzaken sowieso hinder en we willen de werken pas laten opstarten als er zekerheid is dat er kan doorgewerkt worden.”

Overzicht werven

In de Mechelsestraat is de aannemer gisteren gestopt met werken. Er werd tijdelijke steenslag geplaatst zodat hulpdiensten en vuilniswagens de straat kunnen bereiken. Gisteren stopten ook de werken aan het Hoornplein en aan het fietspad Lüdenscheidsingel.

Momenteel wordt nog wel gewerkt aan de heraanleg van de Waversebaan en het nieuwe Sint-Agathaplein. Als er kan doorgewerkt worden, gaat de Pastoor Eralystraat in Wilsele vrijdag open. De riolering en het wegdek werden daar vernieuwd. 

Ook aan de asfaltering van de Bondgenotenlaan wordt nog volop gewerkt. De aannemer ligt voor op schema en zou woensdag de straat kunnen afwerken, onder voorbehoud dat  hij mag verder werken en zolang hij materiaal geleverd krijgt.

De werken aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg zijn bijna klaar en worden verder uitgevoerd. Deze zal weldra geopend kunnen worden. Zolang dit nog een werf is vragen we met aandrang om de tunnel niet te gebruiken.

Verder wordt er ook nog gewerkt aan de fietsenstalling onder het Martelarenplein, maar ook hier liet de aannemer weten kortelings te moeten stoppen.

Ook de werken aan de Parkwegbrug zijn onderbroken. In april zou de brug over de sporen geplaatst worden. De timing is nu onduidelijk geworden.

In opdracht van Aquafin wordt een rioolcollector geplaatst in de Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Van Wayenberglaan. Voorlopig wordt er nog doorgewerkt maar de hoofdaannemer zal volgende week stoppen. De onderaannemer wekt voorlopig nog door.

De werken aan de fietspaden langsheen de Aarschotsesteenweg, die AWV begin maart startte, worden stopgezet. Het fietspad richting Leuven was al afgewerkt, dat richting Aarschot nog niet. Het fietspad is tijdelijk hersteld zodat fietsers er wel veilig gebruik van kunnen maken. De werfsignalisatie op de Aarschotsesteenweg is verwijderd zodat het verkeer er terug in beide richtingen kan rijden. De lichtenregeling op het kruispunt met Vuntcomplex wordt opnieuw aangepast. De asfalteringswerken op de Aarschotsesteenweg, die het eerste weekend van april zouden worden uitgevoerd, worden uitgesteld voor onbepaalde duur. 

Nutsmaatschappijen leggen alle werk vanaf vandaag neer. De stad controleert of de lopende werven veilig en met de nodige signalisatie worden achtergelaten. Parkeerverboden worden weggehaald. De interventies die nodig zijn om de netwerkkwaliteit op punt te houden of het aansluiten van klanten met een maatschappelijke functie zullen wél doorgaan, mits deze kunnen gebeuren rekening houdend met de richtlijnen rond social distancing.

Er werd uitgekeken naar de opstart van de waterfontein op het Herbert Hooverplein. De Nederlandse firma die hiervoor is aangesteld mag de grens niet oversteken. Voorlopig kan de fontein dus niet in werking treden.

“Momenteel weten we niet op welke termijn de aannemers terug zullen opstarten. De timing van de verschillende werven komt hiermee in het gedrang. Maar gezondheid primeert uiteraard”, aldus schepen Vansina.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts Afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts Afdelingshoofd studiedienst weg -en waterbeheer
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven