Molokai: het ideale Damiaanplein voor één dag

Dinsdag 2 mei wordt het Damiaanplein van 15.30 tot 18 uur omgetoverd tot een geweldige plek waar Leuvense jongeren en ook buurtbewoners kunnen genieten van een heleboel sfeervolle activiteiten. En dat allemaal onder de naam Molokai. Het concept kwam tot stand  nadat  leerlingen van de omliggende scholen hun mening deelden over het huidige Damiaanplein en enkele geëngageerde jongeren van het Paridaensinstituut en Sint-Pieterscollege vervolgens op basis van die input een visie uitbouwden over een ideaal Damiaanplein. Deze visie maken ze nu voor één dag waar.       

De stad Leuven zet actief in op stadsvernieuwing, en dat is zichtbaar. Zo werd er hard gewerkt aan een nieuw circulatieplan dat het toenemende verkeer in de binnenstad wil verkleinen en tegelijkertijd de leefbaarheid en beleving van de inwoners en bezoekers wil vergroten. Bovendien wil het stadsbestuur Leuvense plekken beter afstemmen op haar inwoners en hecht het daarom veel belang aan hun input. Zo werd er ook rekening gehouden met de mening van bewoners en gebruikers bij de tijdelijke herinrichting van het Damiaanplein.

Dat het Damiaanplein omgeven wordt door drie middelbare scholen maakt dat ook heel wat Leuvense jongeren dagelijkse gebruikers zijn van het plein. Ook zij hebben een mening en visie  over hoe het Damiaanplein er nog beter kan uitzien in de toekomst. Om ook hun stem vorm te geven als input voor de definitieve heraanleg, ging mijnLeuven, het jongerenlabel van de stad, met hen aan de slag.

Molokai
Hoe ziet jouw ideale Damiaanplein eruit? Met die vraag trok mijnLeuven naar de leerlingen van het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege en het Heilige-Drievuldigheidscollege. Er volgden een aantal actieve bevragingen, brainstormsessies en diepgaande gesprekken over mogelijke droom- en doemscenario’s waarbij heel wat ruimte was voor meningen en ideeën. Op basis van deze input ging een kerngroep aan de slag. Hun visie werd voorgesteld op de evaluatievergadering van het Damiaanplein. Wat vooral naar boven kwam, was de behoefte aan een aantrekkelijk plein met veel groen en creatieve zitmogelijkheden waar ze zich kunnen thuis voelen en waar ze elkaar en buurtbewoners kunnen tegenkomen en ontmoeten. De groep stelde eveneens voor om dit ideale Damiaanplein voor één dag ook effectief te realiseren. Iets wat resulteerde in het eenmalig evenement: Molokai.

Concreet kleden de leerlingen het plein één dag lang in zoals zij dat willen. Een plein met beleving en mogelijkheden. Zo organiseren ze bijvoorbeeld een pannatornooi waarvoor zowel de leerlingen van de scholen als de buren zich kunnen inschrijven. Een lokale dj zorgt voor zomerse beats en bezoekers kunnen rustig – met drankje in de hand - keuvelen op zitmogelijkheden tussen het groen. Er zal ook een kunstwerk gemaakt worden waarop de verhalen van de bewoners en gebruikers van het Damiaanplein getoond worden. Deze werden verzameld door de jongeren. Het kunstwerk zal in een collage op het evenement zelf vormgegeven worden door een jonge kunstenaar. 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme
Joke Stubbe jongerenwerker mijnLeuven
Riena Exelmans jongerenwerker mijnLeuven
Roel Stessens projectcoördinator autoluwe binnenstad
Karolien Meuwissen wijkmanager
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening
Dirk Robbeets schepen van openbare werken
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme
Joke Stubbe jongerenwerker mijnLeuven
Riena Exelmans jongerenwerker mijnLeuven
Roel Stessens projectcoördinator autoluwe binnenstad
Karolien Meuwissen wijkmanager
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening
Dirk Robbeets schepen van openbare werken
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven