Nieuw Le(u)ven voor oude Minckelersparking

Met het duurzame woonproject ‘Nieuw Leuven’ schrijven projectontwikkelaar LGV en de stad Leuven een nieuw hoofdstuk voor het stadsdeel Vaartkom Zuid. Schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies: “Op de site van 2,2 ha komen 191 woonunits, een autovrij binnengebied en voor iedereen toegankelijke groene ruimte. De Minckelersparking verdwijnt ondergronds mét ruimte voor fietsstallingen.” Het dossier wordt maandag 29 maart aan de gemeenteraad voorgelegd.

‘Nieuw Leuven’ geeft de verloederde Minckelerssite en haar oude parking een stevige impuls. Het project maakt deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan Vaartkom Zuid dat deze zone naar een hoger niveau wil tillen voor de buurt en de lokale handel. Vaartkom Zuid past op zijn beurt in de heropwaardering van de volledige Vaartkom, waar stadskankers plaats ruimen voor hedendaagse woonprojecten, met oog voor groen, erfgoed en de plaatselijke atmosfeer.

Duurzame woonwijk
“Verspreid over zes gebouwen van maximum vijf bouwlagen zullen 157 appartementen en studio’s en 34 huizen met tuin komen. Zo’n 1.200 m2 bestaat stadswoningen, dat zijn woningen die onder bepaalde voorwaarden goedkoper worden verkocht. Er is ook ruimte voor een handelszaak en supermarkt, met er bovenop een moes- en of/daktuin”, zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijk beleid. “Collectieve elementen nemen een belangrijke plaats in, zoals ontmoetingsplaatsen en een gemeenschapsruimte voor de hele buurt, een speelplein voor iedereen, centrale ondergrondse afvalverzameling en -ophaling en pakjesautomaten. Een gemeenschappelijk kruiwagenpad scheidt de nieuwe tuinen van de bestaande huizen in de Strijdersstraat en de Van Monsstraat.”

Ondergrondse auto- en fietsparking
De huidige Minckelersparking verdwijnt met zo’n 800 auto- en 381 fietsparkings onder de grond. De fietsparking is toegankelijk via een afzonderlijke fietshelling en er is ruimte voor buitenmaatse fietsen, daarnaast kunnen minstens 152 fietsen bovengronds gestald worden. De ene helft van de autoparkeerplaatsen is voor bewoners, handel en de buurt, de andere helft zijn publiek. Buurtparkeren kan via een abonnement of via deelmobiliteit. De uitbouw van een mobipunt wordt onderzocht. Het uitzicht en de leefbaarheid van de wijk zal door de geoptimaliseerde parking gevoelig verbeteren.

Bijna energieneutraal en fossielvrij
‘Nieuw Leuven’ wordt een groene, autoluwe en duurzame woonwijk van 2,2 ha. Beton en asfalt ruimen plaats voor 175 nieuwe bomen en een stap-en-trapverbinding die de Vaartkom aan het centrum koppelt. Woningen worden verwarmd en gekoeld met een geothermisch netwerk en. Daarmee wordt grondwater opgepompt en via een buizennetwerk verspreid naar de woningen.  ”Er is aandacht voor de CO2-impact van materialen, circulair en klimaatrobuust bouwen, ook komen er 1.300 zonnepanelen. Bewust watergebruik, biodiversiteit, en vergroening worden op grote schaal toegepast. Een duurzaamheidsmeter brengt alles in kaart. Dit alles maakt van ‘Nieuw Leuven’ straks een vooruitstrevende BEN-wijk”, aldus schepen Devlies.

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Laurien Danckaerts coördinator gebieds- en projectontwikkeling
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Laurien Danckaerts coördinator gebieds- en projectontwikkeling
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven