Nieuwe ‘Kom op voor je wijk’-brochure inspireert Leuvenaars

Van boekentillen en straatmeubilair tot petanquebanen en buurtkookboeken: Kom op voor je wijk-projecten dragen stuk voor stuk bij tot een groeiende verbondenheid van de Leuvense buurten en hun bewoners.  Intussen vind je al op meer dan 130 plaatsen in groot-Leuven realisaties die via Kom op voor je wijk tot stand kwamen. Om nog meer inwoners te inspireren valt binnenkort de vernieuwde ‘Kom op voor je wijk’-brochure in elke Leuvense brievenbus.

Vorige zondag vond een succesvolle inspiratiedag rond ‘Kom op voor je wijk’ plaats in bibliotheek Tweebronnen. Getuige de massale opkomst  neemt het enthousiasme van de Leuvenaars om samen met de stad aan de slag te gaan alleen maar toe. Vorig jaar nog liet Bieke Verlinden, de bevoegde schepen, de budgetten voor Kom op voor je wijk verdubbelen. Deelnemende Leuvenaars kunnen tot 18.600 euro per project krijgen om hun droom voor hun straat of buurt te laten uitkomen. Daarnaast kunnen ze ook een beroep doen op de nodige logistieke ondersteuning en samenwerking met bijvoorbeeld de groendienst of technische diensten van de stad Leuven.

In de projectaanvragen voor Kom op voor je wijk verwoorden mensen wat ze graag willen bereiken als bewoner van een buurt of stad. Ze willen elkaar beter leren kennen, ze streven naar fijn buurschap, willen mensen met verschillende achtergronden samenbrengen en zoeken naar elkaars talenten. “Elkaar leren kennen en gezellig samen zijn, het lijkt zo klein en evident. Maar in het licht van de zorgwekkende cijfers over eenzaamheid is net ontmoeting van enorm belang, binnen een bekende en warme buurt, een netwerk letterlijk naast de deur. Vanuit de ontmoeting gaan mensen op zoek naar wat ze voor elkaar kunnen betekenen, gaande van boodschappen voor een oudere die minder goed te been is tot elkaars kinderen ophalen op school. Zo máken we samen met de Leuvenaars de stad: vanuit de kleinste ideeën kan immers de warmste samenleving groeien”, besluit schepen Bieke Verlinden.

‘Kom op voor je wijk’-brochure
Om haar inwoners nieuwe inspiratie te geven voor een eigen Kom op voor je wijk-project, maakte de stad Leuven een bundeling van de recentste realisaties. Bij ieder project wordt aangegeven hoeveel tijd en budget het nodig heeft gehad. Zo kunnen Leuvenaars die ook aan de slag willen gaan beter inschatten wat hun ideeën nodig hebben, en hoeveel er vaak al mogelijk is met kleine bedragen. Het is een boeiend inspiratieboek geworden vol enthousiast makende foto’s van projecten zoals het buurtkookboek van de Triangel-buurt of het pleintje aan Heuvelhof dat door de senioren uit de buurt werd omgetoverd tot een fleurige ontmoetingsplek.

De brochure valt binnenkort in iedere Leuvense brievenbus.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking
Bieke Verlinden schepen van sociale zaken
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven