​​​​​​​Nieuwe sorteerstraat aan Sint-Agathaplein in Wilsele-Putkapel

De bewoners van de nieuwe appartementen tussen het Sint-Agathaplein en Broekhout in Wilsele-Putkapel kunnen vanaf nu hun afval kwijt in een ondergrondse sorteerstraat. Ze hoeven dus niet langer afval te stockeren op hun appartement, maar kunnen hun afval vierentwintig uur per dag naar de ondergrondse containers brengen. Deze openen automatisch met een toegangskaart. Hiermee komt het aantal ondergrondse sorteerstraten in de stad op vier.

"Door het plaatsen van ondergrondse containers blijven bewoners van appartementen niet langer met hun afval zitten. Het is een betere en properdere oplossing dan de klassieke afvalhokken. Het verhoogt het gebruiksgemak voor de bewoners en draagt bij tot een propere omgeving", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "Daarnaast kwamen er ook ondergrondse glascontainers, wat een positief effect heeft op het sluikstorten. Er wordt voornamelijk gesluikstort rond bovengrondse glasbakken. Daarom brengen we glascontainers stelselmatig ondergronds.” Onder meer dankzij deze ingrepen is de hoeveelheid sluikstort rond glasbakken in 2019 met 35% gedaald ten opzichte van 2018.

“De stad Leuven plaatste twee ondergrondse glascontainers en aan de projectontwikkelaar werd opgelegd dat ook de afvalcontainers voor de nieuwe appartementsgebouwen ondergronds moesten gebracht worden”, verduidelijkt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Hierdoor verdwijnen de storende bovengrondse containers en zal het vernieuwde dorpsplein beter tot zijn recht komen.” 

De bewoners van de nieuwe appartementsblokken kunnen in deze sorteerstraat papier, pmd, gft en restafval kwijt en krijgen een toegangskaart waarmee ze gebruik kunnen maken van de sorteerstraat. Er is een overgangsperiode van twee maanden voorzien om de bewoners de kans te geven hun oude vuilniszakken op te gebruiken. De glascontainers zijn toegankelijk voor de hele buurt. 

Samenwerking met EcoWerf
Zowel voor het plaatsen van de ondergrondse sorteerstraat als voor de ondergrondse glascontainers werkte de stad Leuven samen met EcoWerf die ook zal instaan voor de lediging ervan. “Het is voor EcoWerf de vierde ondergrondse sorteerstraat in de regio Oost-Brabant, de volgende drie jaar staan er nog 26 op de planning. De ondergrondse sorteerstraten worden aangelegd in het kader van nieuwe bouwprojecten waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke invulling van de beschikbare ruimte. De inzameling van de selectief ingezamelde afvalstoffen kan efficiënt verlopen door ingebouwde sensoren die de vulgraad in de container opvolgen en aangeven wanneer de container voor drie vierde vol is. Zo kan de lediging goed gepland worden”, aldus Jos Artois, communicatieverantwoordelijke bij EcoWerf.

 

Contacteer ons
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Danny Stroobants Directeur stadsreiniging
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Jos Artois communicatieverantwoordelijke Ecowerf
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Danny Stroobants Directeur stadsreiniging
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Jos Artois communicatieverantwoordelijke Ecowerf
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven