Nieuwste editie van Mozaïek biedt zicht op de toekomstige ruimtelijke structuur van Leuven

Keuze voor het vrijwaren van open ruimte bekroond met Open Ruimtebeker

Eind 2017 keurde de gemeenteraad het nieuwe ruimtelijk structuurplan voor Leuven goed. Hierin staat beschreven hoe de stad Leuven de ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, groen en mobiliteit in de toekomst wil benutten. Het vertaalt als het ware de visie van de stad op de ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn. Het plan kwam tot stand door veel onderzoek, overleg en participatie, geleid door het team van de afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid. Voldoende aandacht voor de deelgemeenten, het erfgoed en de bescherming van de open ruimte vormen enkele belangrijke hoekstenen.

Deze week valt een nieuwe editie van het stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek in de bus bij alle Leuvenaars. Deze is volledig gewijd aan het ruimtelijk structuurplan. In januari 2017 verscheen er ook al een thematische toelichting van het ruimtelijk structuurplan ter voorbereiding van het openbaar onderzoek. Ondertussen werd het plan goedgekeurd en licht de stad alles graag opnieuw heel concreet toe.

Belangrijke functies ook buiten de ring
“In het nieuwe ruimtelijk structuurplan ligt de nadruk niet enkel meer op de binnenstad, maar gaat er ook veel aandacht naar de verschillende deelgemeenten. Vroeger zaten belangrijke functies, zoals grotere sportcomplexen, cultuurcentra en middelbare scholen vooral in het stadscentrum. Om de druk op dit centrum te verlichten en de leefkwaliteit van de deelgemeenten te versterken, kunnen die functies zich voortaan ook in de deelgemeenten ontwikkelen. Wel op voorwaarde dat ze goed bereikbaar zijn. Zo krijg je in Leuven en de deelgemeenten een netwerk van centrale plekken vol voorzieningen”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies.

Het stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek verduidelijkt dit plan op een zeer bevattelijke manier. Je vindt er luchtfoto’s van iedere deelgemeente en een toelichting van de concrete plannen. Ook geven huidig bouwmeester Leo Van Broeck en ruimtelijk planner Marc Martens in een uitgebreid interview hun visie op de ontwikkeling van Leuven, een analyse van de bestaande situatie en alvast een voorzet naar de toekomst. 

Open ruimte vrijwaren
Op basis van prognoses die werden gemaakt om de bevolkingsgroei in Leuven te bepalen, wordt het aantal inwoners in 2030 geschat op 110.000. Het inzetten van open, onbebouwde gebieden, zoals Kareelveld, Groenveld en Roeselbergdal, voor het realiseren van bijkomende woningen om het toegenomen inwonersaantal te huisvesten is evenwel niet noodzakelijk. De lopende woonontwikkelingsprojecten en ‘spontane verdichting’ die optreedt in het stedelijk weefsel zullen een voldoende aanbod van woningen creëren. Wel is er grote nood aan open, groene ruimtes omwille van verschillende redenen, zoals het laten insijpelen van regenwater om overstromingen te vermijden en om hitte-eilanden tegen te gaan in de zomer. Maar open groene ruimte zorgt ook voor rust in het hoofd, soms noodzakelijk als tegengewicht voor de drukte van de stad.

De groene longen, op een steenworp van de stad, zijn vandaag nog vaak op het gewestplan aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Ze kunnen dus onder bepaalde voorwaarden bebouwd worden. Het nieuwe structuurplan voorziet echter dat deze open ruimtes vooral als open ruimtegebied worden ingericht en niet als woonzone.

Open Ruimtebeker
Het vrijwaren van de open ruimte is een duidelijke beleidskeuze in het nieuwe ruimtelijk structuurplan. Omwille van die keuze reikte het Open ruimteconsortium onlangs de Open ruimtebeker uit aan de stad Leuven.

Het Open ruimteconsortium verenigt een aantal organisaties zoals Departement Omgeving, KU Leuven, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), ... die de bescherming van de open ruimte in Vlaanderen nastreven. Maandelijks nomineert dit platform een organisatie die zich inzet voor het behoud van open ruimte. In februari viel de stad Leuven die eer te beurt. Het consortium motiveerde zijn beslissing als volgt: "De Open Ruimtebeker van februari gaat naar de stad Leuven die in het pas goedgekeurde ruimtelijk structuurplan een aantal woonuitbreidingsgebieden in Heverlee en Wilsele zal herbestemmen naar open ruimte. Het vrijwaren van open ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving als Leuven zal voor de inwoners een broodnodige groene long in hun onmiddellijke omgeving blijven garanderen. Het stadsbestuur geeft met deze beslissing een belangrijk signaal naar andere Vlaamse (centrum)steden en gemeenten. Namens de open ruimte: bedankt, Leuven!"

“De herziening van het structuurplan draagt zo bij tot een betere stad en profileert Leuven als koploper op het vlak van duurzame stadsontwikkeling”, besluit schepen Carl Devlies.  

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Wiet Vandaele afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Wiet Vandaele afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven