Nog een hele maand makkelijk digitaal aanmelden voor basis- en kleuterscholen in regio Leuven

Gisteren startte de aanmeldperiode voor kleuter- en lagere scholen. In Leuven bestaat het systeem van digitaal aanmelden al vier jaar. Ouders geven eerst op de website “Meld je aan” door in welke kleuter- of lagere school zij hun zoon of dochter wensen in te schrijven. Aanmelden kan nog tot 31 maart. Nadien verdeelt een computersysteem de kinderen over de scholen van hun voorkeur. ‘Vanaf dit jaar is het mogelijk om via éénzelfde systeem aan te melden voor kleuter- en lagere scholen in Leuven,  Bierbeek, Herent en Oud-Heverlee’, zegt Els Bertrands, voorzitster van het Lokaal Overlegplatform Leuven (LOP).

“Op die manier wordt aanmelden gemakkelijker voor de ouders. Iemand die bijvoorbeeld op de grens met Herent woont, kan in één systeem meerdere scholen in Leuven en Herent opnemen in zijn lijst van voorkeurscholen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.   

Dankzij de samenwerking met andere gemeenten zullen ouders ook sneller weten in welke school hun kind terecht kan. In het verleden namen ouders soms een optie op een school in Leuven en tegelijk bijvoorbeeld in Oud-Heverlee.  Ouders die in het Leuvens systeem op een wachtlijst stonden, bleven dan in het ongewisse tot mensen met die dubbele optie beslist hadden. “Nu moeten ouders met interesse in een school in twee gemeenten die ordenen naar voorkeur.  Het valt te verwachten dat nu iedereen sneller weet of er plaats is in de school van eerste voorkeur”, zegt schepen Wadera.

Praktisch
Ouders hebben nog tot 31 maart 17 uur de tijd om de lijst van voorkeurscholen op te stellen. Dan verdeelt het computersysteem de kinderen over de scholen. Als het aantal geïnteresseerde kinderen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in een school, dan gaat een aantal plaatsen naar de kinderen die de school in hun top 3 hadden staan. De andere plaatsen verdeelt het computerprogramma over de kinderen die het dichtst bij de school wonen. Om een goede sociale mix in de school te garanderen, zorgt het systeem ook voor een combinatie van zogenaamde indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn leerlingen die  recht hebben op een studietoeslag of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Op 28 april weten de ouders in welke school ze hun kind kunnen inschrijven.

Na basisscholen ook secundaire scholen aan de beurt
Na de aanmeldperiode voor inschrijvingen voor het kleuter- en lager onderwijs start de aanmeldperiode voor het secundair onderwijs. Ook daar heeft Leuven samenwerking met andere gemeenten gezocht om kinderen sneller te matchen met hun voorkeurschool en zo de stress rond het aanmelden sneller weg te nemen. Kinderen die de stap naar het secundair onderwijs zetten, kunnen zich op aanmelden.school aanmelden vanaf 30 maart tot 24 april.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven