Inschrijvingen in Leuvense secundaire scholen

89% kan zich nu al inschrijven in school van eerste keuze

Op 14 mei rondden de Leuvense secundaire scholen de aanmeldperiode voor het eerste jaar in het secundair onderwijs af. 1.996 leerlingen of 89% van het totaal kunnen terecht in de school van eerste keuze. Daarmee toont het systeem zijn waarde: eenvoudig en efficiënt inschrijven met een garantie van gelijke kansen.

Tussen 24 april en  8 mei 12.00 uur konden leerlingen zich aanmelden voor het eerste jaar secundair onderwijs in Leuven. Ze deden dat door de secundaire scholen in volgorde van hun voorkeur in het digitaal systeem in te geven. Onder begeleiding van een gerechtsdeurwaarder zetten de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) van het secundair onderwijs  Leuven en de dienst onderwijs van stad Leuven dinsdagmiddag de computergestuurde toewijzingen van scholen in gang.

92% heeft eerste of tweede keuze
Voor broers en zussen, kinderen van leerkrachten en voor indicatorleerlingen reserveert het systeem plaatsen. Daarna werkt een algoritme dat de leerlingen willekeurig ordent binnen hun eerste keuze en plaatsen toekent. Voor alle leerlingen die geen plaats hebben op basis van hun eerste voorkeur, kijkt de computer op dezelfde manier naar de tweede schoolvoorkeur, enzovoort. Met bijna 92% van de leerlingen die een school van eerste of tweede keuze hebben, behalen de partners een goed resultaat.

Eenvoudig en billijk systeem
Leuvense ouders en kinderen zijn al lang vertrouwd met het systeem. De katholieke scholen (KSLeuven) werken al een aantal jaren met een digitaal inschrijvingssysteem. Ze waren met dit project een voorloper in Vlaanderen, en dat met overtuiging. Intussen heeft de Vlaamse overheid een decreet goedgekeurd dat centraal en elektronisch aanmelden verplicht maakt in scholen waar nu gekampeerd wordt. De ervaring leert dat het systeem eenvoudig en billijk is, zeker als alle secundaire scholen erin meestappen. 

Katholiek, provinciaal en het gemeenschapsonderwijs
Sinds dit jaar doen alle Leuvense secundaire scholen van het katholiek, het provinciaal en het gemeenschapsonderwijs mee met het centrale aanmeldsysteem. “We vonden het belangrijk om met onze scholen mee te stappen in het aanmeldsysteem. Zo hebben we over de netten heen een gezamenlijk aanmeldpunt , waarbij iedereen gelijke kansen heeft om in te schrijven. Het alternatief was dat aan diverse scholen dagenlang gekampeerd zou worden”, zegt Lut Lambert, coördinerend directeur van de Scholengemeenschap Leuven van het provinciaal en het gemeenschapsonderwijs. 

Evenveel kansen voor iedereen
 “We vinden het belangrijk dat alle ouders en leerlingen evenveel kansen hebben om toegang te krijgen tot de school van hun keuze. Alleenstaande ouders of mensen met een kleiner lokaal netwerk, iedereen staat gelijk aan de meet bij ons. Vrije keuze betekent voor ons vooral vrij van ongelijke kansen en drempels”, vult schepen van onderwijs Lalynn Wadera aan. “Momenteel zijn er onvoldoende stoelen beschikbaar in veel gevraagde scholen, dan is een digitaal aanmeldsysteem waaraan alle scholen meedoen de beste optie. We verwachten in de toekomst grote capaciteitstekorten in Leuven. Het is onze allerhoogste prioriteit om dat gat zo goed mogelijk dicht te rijden door te zoeken naar financiële middelen. Tegelijk blijven gelijke kansen ons keurmerk: iedereen moet evenveel kansen hebben om op zijn voorkeursstoel te gaan zitten”.

Infovergadering voor wie nog geen school heeft
Het aantal leerlingen dat een eerste keuze heeft is in vergelijking met verleden jaar gestegen met bijna 2%. Momenteel zijn er 81 leerlingen die nog geen school hebben. Dit is 3.5% van het totaal, tegenover 5% vorig jaar. “Dit is een heel goede startpositie”, weet Danny Pijls, directeur van KSLeuven. “Het aantal leerlingen dat zijn eerste keuze heeft in september zal de komende maanden zeker nog toenemen”, vervolgt hij verzekerd op basis van zijn ervaring in het verleden. “De leerlingen die na deze digitale toewijzing nog geen school of een school met een lage voorkeur hebben, vangen we volgende maandag op in een informatievergadering”, zegt Jos Vaesen, voorzitter LOP Leuven Secundair Onderwijs . “We overlopen met hen de mogelijke alternatieven en de scholen beloven hen ook om wijzigingen in de vrije plaatsen snel en transparant te communiceren de komende maanden”. 

Dat er nog plaatsen gaan vrijkomen is zeker. Dat gebeurt bijvoorbeeld als leerlingen zich toch niet inschrijven in de toegewezen school. Sommige leerlingen melden zich dubbel aan, dus ook voor scholen buiten Leuven, en beslissen uiteindelijk om in te schrijven in die andere school. Zo vindt uiteindelijk toch nog een bijkomend aantal leerlingen een plaats in een school van voorkeur.

De trekking heeft de eerste toewijzing gedaan, nu is het aan de leerlingen en hun ouders om zich gaan in te schrijven. De stad Leuven en het LOP zijn ervan overtuigd dat alle scholen alles in hun mars hebben om hen een leerrijke en memorabele schoolloopbaan te bieden. 
 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Jos Vaesen voorzitter, LOP Leuven Secundair Onderwijs
Danny Pijls coördinerend directeur, Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Kaat Vandensavel algemeen directeur, GO! Huis11
Lut Lambert coördinerend directeur, Scholengemeenschap Leuven (Provinciaal Onderwijs)
Filip Huysmans afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Jos Vaesen voorzitter, LOP Leuven Secundair Onderwijs
Danny Pijls coördinerend directeur, Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Kaat Vandensavel algemeen directeur, GO! Huis11
Lut Lambert coördinerend directeur, Scholengemeenschap Leuven (Provinciaal Onderwijs)
Filip Huysmans afdelingshoofd dienst onderwijs, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven