Online platform ‘Leuven, maak het mee’ klokt af op 2.104 ideeën: “Een overweldigend succes”

Sinds 30 april konden de Leuvenaars hun ideeën voor de toekomst van de stad via postkaartjes en het online platform www.leuvenmaakhetmee.be indienen. En dat deden ze massaal. “We hebben maar liefst 2.104 ideeën mogen ontvangen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Ik wil alle Leuvenaars bedanken om op zo’n positieve manier mee te werken aan de toekomst van onze stad.”

Meer fietsstraten, verticale tuinen, drinkfonteintjes in parken, meer ontmoetingsplekken in de buurt, een waterbus via de Vaart, …  Het zijn maar enkele van de ideeën die op het platform werden gezet. De meeste ideeën gingen over mobiliteit, straten en pleinen, natuur en biodiversiteit en wonen.

“We wisten dat de Leuvenaars bruisten van de goede ideeën, maar dit succes overstijgt toch wel onze verwachtingen”, zegt burgemeester Ridouani. “Het doet me veel plezier dat zoveel mensen hun idee bezorgden, want het maakt ons beleid alleen maar sterker en beter. Bovendien hebben de Leuvenaars zichtbaar moeite gedaan om hun idee te onderbouwen op een positieve manier. Dat maakt van mij een trotse burgemeester.”

In totaal hebben 2.555 mensen zich geregistreerd op het platform, en is er meer dan 28.000 keer gestemd op een idee. “En ook hier valt het op dat de Leuvenaars dat constructief deden, door veel meer vóór een idee te stemmen dan ertegen”, aldus Ridouani.

Inspraak en betrokkenheid is één van de tien grote ambities die de stad de komende jaren voorop stelt. "We willen elke Leuvenaar een stem geven. Zo werken we samen aan een positieve toekomst, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners. Ook na deze ‘Leuven maak het mee’-campagne zullen we de Leuvenaars blijven betrekken bij het beleid, op allerlei manieren. Ik vind dat heel belangrijk”, zegt Ridouani.

Volgende stappen
De ideeën worden op dit moment voorgelegd aan verschillende experten binnen de stad. Zij bekijken of de ideeën passen in de visie van het stadsbestuur. Ideeën die in die visie passen, worden deze zomer verder onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid.

Vanaf deze week ontvangt iedereen die een idee heeft ingediend een reactie. Daarin laat de stad weten of het idee al dan niet verder zal worden onderzocht. Wanneer het idee opgenomen wordt in het meerjarenplan wordt de indiener op de hoogte gehouden.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Ann-Catherine Metz afdelingshoofd communicatie, stad Leuven
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Ann-Catherine Metz afdelingshoofd communicatie, stad Leuven
Jan Mellebeek diensthoofd gebiedsgerichte werking, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven