Ook in Leuven verscherpte controles op sluikstorten en zwerfvuil tijdens Vlaamse handhavingsweek

Samen voor een propere stad

Van 17 tot 24 september neemt de stad Leuven deel aan de Vlaamse handhavingsweek van Mooimakers. Tijdens de week van de handhaving vraagt de stad verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil.

Dagelijks worden er blikjes, sigarettenpeuken en papiertjes gewoon op straat gegooid. Het is nochtans maar een kleine moeite om deze in de vuilnisbak te gooien. Met de Mooimakers-campagne wil Vlaanderen de strijd aangaan tegen de vervuiler. Tijdens de ‘Handhavingsweek’ van 17 tot 24 september zetten deelnemende steden en gemeenten extra in op de bestrijding van zwerfvuil en sluikstort.

Dit is in Vlaanderen, ondanks de vele vuilnisbakken, nog steeds een groot probleem.  Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort kost de stad handenvol geld. Ook de milieu-impact is niet gering. Wist je dat een blikje frisdrank er 50 jaar over doet om afgebroken te worden?

Acties in Leuven
Maar met sensibilisering en opruimacties alleen lukt de strijd tegen zwerfvuil niet. In Leuven zullen politie, gemeenschapswachten en medewerkers van de dienst stadsreiniging samenwerken en verhoogde inspanningen leveren om overtreders te vatten.

Concreet zal de Leuvense politie extra controles uitvoeren aan de hand van mobiele camera’s aan de glasbollen en de textielcontainers. De gemeenschapswachten zullen extra controleren op zwerfvuil en hondenpoep.

De dienst stadsreiniging ziet er tijdens de handhavingsweek strenger op toe dat het huisvuil niet te vroeg wordt buiten gezet. Wie zijn huisvuil meer dan 1 dag te vroeg aanbiedt, krijgt een kaartje en brief met extra uitleg in de bus.

 

 

 

Contacteer ons
Myriam Fannes schepen van stadsreiniging
Danny Stroobants directeur stadsreiniging
Myriam Fannes schepen van stadsreiniging
Danny Stroobants directeur stadsreiniging
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven