Opmaak masterplan voor herinrichting omgeving Bodartsite gestart

In de middeleeuwen stroomden de Voer en de Dijle Leuven binnen op de plaats van de huidige Bodartsite. Vandaag scheidt de ring (R23) deze site van de binnenstad. De stad Leuven en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen die scheiding opheffen door de aanleg van nieuwe weginfrastructuur die harmonieus opgaat in het groen en de oversteek voor voetgangers en fietsers vereenvoudigt. Ook is het doel om de historische omwalling, de Voer en Dijle terug zichtbaar te maken. Zo wordt de hele omgeving tussen het stadscentrum en de KU Leuven campus aantrekkelijker, groener en veiliger voor fietsers en voetgangers. De opmaak van een masterplan is ondertussen gestart. Eind dit najaar moet ​ een voorkeurscenario klaarliggen. Tijdens een info- en dialoogmarkt op dinsdag 19 maart krijgen omwonenden en andere betrokkenen meer informatie.

“De herinrichting van de omgeving van de Bodartsite stond al geruime tijd op onze agenda. Vorig jaar konden we opstarten, nadat de Vlaamse overheid hun bijdrage toezegde voor de financiering van een nieuwe weginfrastructuur die voetgangers, auto’s en fietsers zoveel mogelijk zal scheiden. Maar daarnaast wil de stad van deze verkeerslocatie ook een aangename verblijfsplek maken, met meer ruimte voor groen, waterbeleving en dwarsverbindingen”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies.

Verkeersplek én verblijfsplek
Vandaag is de omgeving rond de Bodartsite vooral gericht op verkeersdoorstroming, wat een belangrijk onderdeel van het plan blijft. Om van het gebied echter niet alleen een verkeersplek, maar ook een verblijfsplek te maken, is er behoefte aan meer ruimte voor ontmoeting of voor een fietser om even te pauzeren. Een van de doelstellingen van het masterplan is hiervoor een oplossing te bieden.

Daarom voorziet de opmaak van het masterplan zowel een verkeerskundige, als stedenbouwkundige studie van het projectgebied tussen de IJzermolenstraat en Heilige-Geeststraat aan de ene kant, en de Naamsepoort aan de andere kant. Ook parking Bodart, het kenmerkende viaduct en de aansluitingen van de ring op de Koning Boudewijnlaan en Kapucijnenvoer maken deel uit van de studie. In het verleden gebeurde er al veel onderzoek naar de herinrichting van de Bodartsite. Het masterplan zal hierop verder bouwen, maar wel aangepast aan actuele inzichten en behoeften.

Bodart als eindpunt voor nieuwe fietssnelweg
De Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De fietssnelweg F29 Brussel-Leuven zal uitkomen op de Stadspoort Bodart. Ook daar komt ‘top notch’ fietsinfrastructuur, zodat fietsers vlot alle kanten uit kunnen: de stad in, naar Gasthuisberg, richting Tiensepoort ... Niet alleen krijgen voetgangers en fietsers een volwaardige plek, we zorgen ook voor een vlotte doorgang van de bussen van De Lijn. En natuurlijk behoudt ook de personenwagen zijn plaats op dit belangrijke knooppunt. De nieuwe stadspoort wordt een cruciale schakel in de multimodale Leuvense ring van de toekomst.” ​ 

De verschuiving naar duurzame vervoermiddelen is trouwens al bezig. Na de F3 Brussel-Leuven, de populairste fietssnelweg van Vlaams-Brabant, maakt de Vlaamse overheid nu ook werk van de fietssnelweg F29 Brussel-Tervuren-Leuven. Binnen enkele maanden plaatst De Werkvennootschap een gloednieuwe fietsbrug over het Vierarmenkruispunt in Tervuren en in januari is de aanleg van het tracé tussen Tervuren, Bertem en Leuven gestart. ​ ​

Infomarkt op 19 maart ​
Op dinsdag 19 maart organiseren de stad en AWV in GO! Campus Redingenhof van 19 tot 21 uur een infomarkt voor omwonenden en belanghebbenden. Aan de hand van infopanelen krijgen aanwezigen meer toelichting over de visie voor de Bodartsite en de verschillende stappen die bij de opmaak van het masterplan komen kijken.

Het ontwerpbureau zal in de komende maanden een aantal voorstellen voor een oplossing voor de omgeving van de Bodartsite uitwerken. Over deze voorstellen gaan de stad en AWV in overleg met buurtbewoners en andere betrokkenen om uiteindelijk een voorkeursoplossing uit te kiezen. Die voorkeursoplossing zal een concept zijn, nog geen voorontwerp. AWV zal het daarna verder uitwerken tot een voorontwerp voor de heraanleg van de gewestweg. De stad zal tegelijkertijd een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen om de stedenbouwkundige randvoorwaarden juridisch vast te leggen.

Meer info

Stadspoort Bodart: herinrichting van het gebied tussen de Naamsepoort en de omgeving van de Heilige Geeststraat / Ijzerenmolenstraat | Wegen en verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven laten de vernieuwing van de Tervuursevest tussen Bodart en de Naamsepoort onderzoeken door een studiebureau. Het projectgebied loopt van de IJzermolenstraat en Heilige-Geeststraat tot aan de Naamsepoort. De Bodartparking en het viaduct zijn ook onderdeel van de studie.
wegenenverkeer.be

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]