Opnieuw goed jaar voor Leuvense stadsfinanciën

Leuvense belastingtarieven ook in 2018 onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden

Een eerste doorlichting van de Leuvense rekening toont aan dat het jaar 2017 opnieuw positief eindigt. De exploitatierekening sluit af met een overschot van minimum 10 miljoen euro. Er werd voor meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd, volledig met eigen middelen, dus zonder het opnemen van investeringsleningen. Door terugbetaling van vroegere leningen daalde de Leuvense investeringsschuld met 10 miljoen euro in het jaar 2017.

De financiële diensten doen de verdere verwerking van de rekeningen 2017 en zullen een eindrapport klaar hebben tegen eind maart 2018.  De jaarrekeningen zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd in april 2018. 

Leuvense belastingtarieven ook in 2018 onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden
Ook het niveau van de Leuvense belastingen blijft behoorlijk onder het gemiddeld tarief van de andere Vlaamse centrumsteden.  Voor de aanvullende personenbelasting betekent dit dat het tarief voor de Leuvenaar gemiddeld 12% lager ligt en voor de onroerende voorheffing gemiddeld 10% lager.

Aanslagjaar 2018

centrumstad tarief aanvullende personenbelasting tarief onroerende voorheffing
     
Aalst 7,5 944
Antwerpen 8 850
Brugge 6.9 1007,56
Genk  7 850,13
Gent 6,9 913,10
Hasselt 7,5 941,44
Kortrijk 7,9 1102
Mechelen 7,4 938
Oostende 6,5 1259,45
Roeselare 8,5 1140
Sint-Niklaas 8,5 835
Turnhout 7,5 913
     
Gemiddeld tarief   7,51 974,47
     
LEUVEN 6,7 880
gemiddeld verschil -12% -10%

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven