Oproep: help de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria

Stad Leuven schenkt 5.000 euro aan Hongersnood 12-12

Het Leuvense stadsbestuur roept haar bevolking op om de inwoners van Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen te steunen door een gift te doen of door een hulpactie te organiseren voor Hongersnood 12-12. Zelf levert de stad Leuven een financiële bijdrage van 5.000 euro aan Hongersnood 12-12 en ondersteunt het de hulpacties die de Leuvense bevolking organiseert door – onder voorwaarden en voor zover beschikbaar – gratis materiaal van de stedelijke uitleendienst ter beschikking te stellen, dit materiaal gratis te vervoeren en gratis stadsgebouwen ter beschikking te stellen.

In Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen lijden maar liefst 20 miljoen mensen aan ernstige ondervoeding en zijn 1,4 miljoen kinderen met de dood bedreigd. Gewapende conflicten, klimaatfactoren en extreme armoede liggen aan de basis van deze ramp. De Verenigde Naties spreken van de ergste humanitaire crisis sinds 1945.

Consortium 12-12 zamelt met 'Hongersnood 12-12' gezamenlijk fondsen in voor zes grote humanitaire organisaties (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en UNICEF België) en beperkt zo de kosten tot een minimum. De leden van het consortium zijn al aanwezig in de getroffen landen en doen al het mogelijke om de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw enzovoort. Om de humanitaire crisis het hoofd te bieden heeft het consortium echter meer middelen nodig.

Steun Hongersnood 12-12

De stad Leuven roept de Leuvense bevolking op om de bevolking van Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen te steunen door:

  • een gift te doen voor 'Hongersnood 12-12' door een storting op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van vzw Consortium 12-12, Liefdadigheidsstraat 43B, 1210 Brussel of via de website http://www.1212.be/hongersnood-12-12/;
  • een hulpactie voor 'Hongersnood 12-12' of voor een andere officiële hulporganisatie ten voordele van Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië of Jemen te organiseren in de eigen omgeving.

Hulpacties die plaatsvinden op het Leuvense grondgebied en waarvan de opbrengst integraal gaat naar 'Hongersnood 12-12' of naar een andere officiële hulporganisatie ten voordele van een van de getroffen landen, worden door de stad logistiek ondersteund met het gratis ter beschikking stellen van materiaal van de uitleendienst, het gratis vervoer van dit materiaal van en naar de uitleendienst, en het gratis ter beschikking stellen van de stadsgebouwen die door de stad verhuurd worden. Uiteraard moeten de gevraagde materialen en stadsgebouwen nog beschikbaar zijn en moet het vervoer nog passen in de bestaande planning.

Bewoners die een hulpactie organiseren en ondersteuning willen vragen aan de stad Leuven, nemen best contact op met de Noord-Zuidconsulent op noord.zuid@leuven.be of tel. 016 27 26 40 of met de beleidsconsulent etnisch culturele diversiteit op diversiteit@leuven.be of tel. 016 27 28 83.

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven