Organisatie annuleert manifestatie tegen racisme van zondag en werkt samen met stad aan Leuvens actieplan

De manifestatie tegen racisme en discriminatie zondag gaat niet door. “Het is onverantwoord om in coronatijden met zoveel mensen samen te komen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani, die samen met enkele jongeren deelnam aan een symbolische krijtactie op het Ladeuzeplein. “Ik kan dus niet anders dan de betoging verbieden, voor ieders veiligheid. Maar de strijd tegen racisme, daar staan we volledig achter. Ik heb met de organiserende jongeren overlegd en we gaan er samen verder structureel en constructief aan werken. Ik ben tevreden dat ze de manifestatie van zondag afgelasten.”

De strijd tegen racisme en discriminatie belangt ons allemaal aan. Het is een aanslag op je identiteit, wie je bent en laat diepe littekens achter die niet snel genezen. Verandering – en die is echt nodig -  is pas mogelijk als we samen aan hetzelfde zeel trekken”, zegt Ridouani. “En dat is wat we doen: stad, politie en jongeren gaan samen aan de slag om een concreet en daadkrachtig Leuvens actieplan uit te tekenen. Op korte termijn zullen we dialoogtafels organiseren rond verschillende thema’s, zodat we snel stappen vooruit kunnen zetten.”

Ook komen er snel symbolische acties zonder samenscholing, vanuit de jongeren en ondersteund door de stad, om hun stem te laten horen. Daarnaast zitten de stad en de jongeren volgende week opnieuw samen om bijkomende projecten en initiatieven binnen verschillende domeinen verder uit te werken.

De stad trad in 2018 toe tot de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR). 240 organisaties en meer dan 1.000 inwoners ondertekenden een engagement voor een Leuven zonder racisme. “Leuven is een voortrekker, maar we willen dit momentum vastpakken om beter te doen, samen met de jongeren en iedereen die zich betrokken voelt. Want er ligt nog werk op de plank”, zegt Ridouani.

Betoging zondag geannuleerd
De betoging die voor komende zondag was aangekondigd, gaat dus niet door. “Ik vraag aan iedereen die zich engageert tegen racisme en discriminatie om verantwoordelijk te zijn en de coronamaatregelen te respecteren. Dat betekent dus niet deelnemen aan manifestaties op dit ogenblik”, zegt Ridouani. “Engageer je mee voor het alternatief, en draag structureel en constructief je steentje bij. Je kan daarvoor op mij en de stad rekenen.”

 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo Algemeen directeur
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven